RMN 2018

Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu za rok 2018

Pro všechny právní formy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (dále jen „vyhláška […]

7. 1. 2019 Celý článek »

Průběžná zpráva za rok 2018, Závěrečná zpráva

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa. Zprávu předkládá příjemce dotace na vyplněném formuláři, […]

20. 12. 2018 Celý článek »

II. kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2018

V případě neobsazení přidělených rezidenčních míst v 1. kole výběrového řízení, jsou poskytovatelé zdravotních služeb povinni dle § 60b odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k […]

16. 8. 2018 Celý článek »

Seznam šablon nelékařských vzdělávacích programů

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání zveřejňuje šablony nelékařských vzdělávacích programů pro rok 2018 k vytvoření vzdělávacích plánů rezidentů.

27. 7. 2018 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa v roce 2018 – nelékařské zdravotnické obory

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb. vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí […]

12. 7. 2018 Celý článek »

Vyhláška č. 186/2009 Sb. – vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Ministerstvo zdravotnictví zmocněné ustanovením § 90 odst. 2 písm. i) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilostí k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče […]

29. 6. 2018 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místo pro rok 2018

  R O Z H O D N U T Í   V souladu s ustanovením § 60a odst. 9 věta druhá zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských […]

28. 6. 2018 Celý článek »

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2018

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

12. 4. 2018 Celý článek »

Seznam žádostí o dotaci vyloučených pro formální nedostatky

Ministerstvo zdravotnictví ve smyslu ustanovení § 60a zákona č. 96/2004 Sb uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2018, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v Metodice RMN 2018.

4. 4. 2018 Celý článek »

Informace žadatelům o dotaci na rezidenční místa nelékaři 2018

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb, oznamujeme Vám tímto, že v souvislosti s novelou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), provedenou zákonem č. 367/2017 Sb. […]

21. 3. 2018 Celý článek »