S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

RMN 2017

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2017

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. (dále jen „vyhláška č. 367/2015 Sb.“)

5. 1. 2018 Celý článek »

Průběžná zpráva za rok 2017, Závěrečná zpráva

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa.

5. 1. 2018 Celý článek »

II. kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2017

Poskytovatel zdravotních služeb, který vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení, má povinnost dle vyhlášky č.186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení VŘ na rezidenční místo, nejpozději do 3 dnů po vyhlášení VŘ informovat MZČR.

24. 8. 2017 Celý článek »

Seznam šablon nelékařských vzdělávacích programů

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání zveřejňuje šablony nelékařských vzdělávacích programů pro vytvoření vzdělávacích plánů rezidentů. Šablony lze použít pro změny vzdělávacích plánů u rezidentů, kteří začali studovat v […]

10. 8. 2017 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa v roce 2017 – nelékařské zdravotnické obory

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo.

14. 7. 2017 Celý článek »

Sdělení pro úspěšné žadatele o rezidenční místo

U většiny specializačních oborů byla poptávka vyšší než nabídka.

30. 6. 2017 Celý článek »

Vyhláška č. 186/2009 Sb. – vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Poskytovatel zdravotních služeb nebo krajská hygienická stanice má povinnost do 14 dnů ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místo vyhlásit výběrové řízení na schválená rezidenční místa.

28. 6. 2017 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místo pro rok 2017

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2017 – nelékařské zdravotnické obory

28. 6. 2017 Celý článek »

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2017

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

27. 4. 2017 Celý článek »

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2017

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2017 dle zákona č. 96/2004 Sb., které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice.

4. 4. 2017 Celý článek »