S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

RMN 2016

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2016

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. (dále jen „vyhláška č. 367/2015 Sb.“)

11. 1. 2017 Celý článek »

Průběžná zpráva za rok 2016, Závěrečná zpráva

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa.

4. 1. 2017 Celý článek »

Vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místa pro rok 2016 pro náhradníky schválené poradou vedení dne 8.11.2016

Poskytovatel zdravotních služeb, který vyhlašuje výběrové řízení, má povinnost dle vyhlášky č.186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení VŘ na rezidenční místo, nejpozději do 3 dnů po vyhlášení VŘ informovat MZČR.

15. 11. 2016 Celý článek »

Specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků – náhradníci

Ministerstvo zdravotnictví dne 8. 11. tohoto roku rozhodlo o využití neobsazených rezidenčních míst.

11. 11. 2016 Celý článek »

Vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místa pro rok 2016 pro náhradníky

Poskytovatel zdravotních služeb, který vyhlašuje výběrové řízení, má povinnost dle vyhlášky č.186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení VŘ na rezidenční místo, nejpozději do 3 dnů po vyhlášení VŘ informovat MZČR.

7. 10. 2016 Celý článek »

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2016

Poskytovatel zdravotních služeb, který vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení, má povinnost dle vyhlášky č.186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení VŘ na rezidenční místo, nejpozději do 3 dnů po vyhlášení VŘ informovat MZČR.

14. 9. 2016 Celý článek »

Seznam šablon nelékařských vzdělávacích programů

Šablony nelékařských vzdělávacích programů pro vytvoření vzdělávacích plánů rezidentů a finanční plán specializačního vzdělávání.

24. 8. 2016 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa v roce 2016 – nelékařské zdravotnické obory

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo.

16. 8. 2016 Celý článek »

Vyhláška č. 186/2009 Sb. – vyhláška a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Poskytovatel zdravotních služeb nebo krajská hygienická stanice má povinnost do 14 dnů ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místo vyhlásit výběrové řízení na schválená rezidenční místa.

28. 7. 2016 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místo pro rok 2016

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2016 – nelékařské zdravotnické obory

1. 7. 2016 Celý článek »