S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

RMN 2015

Specializační vzdělávání – rezidenční místa

Dotační program na úhradu nákladů za atestační zkoušky nelékařských zdravotnických pracovníků, závěrečné zkoušky certifikovaných kurzů a zkoušky k vydání osvědčení.

18. 6. 2015 Celý článek »

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2015

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

30. 4. 2015 Celý článek »

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2015

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2015 dle zákona č. 96/2004 Sb., které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice.

3. 4. 2015 Celý článek »

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2015 – nelékařské zdravotnické obory

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 60a odst. 9 věta druhá zákona č. 96/2004 Sb. metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2015

9. 1. 2015 Celý článek »