S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

RMN 2015

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2015

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 52/2008 Sb.“).

15. 1. 2016 Celý článek »

Formulář průběžné a závěrečné zprávy za rok 2015

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech průběžné a závěrečné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa

15. 1. 2016 Celý článek »

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční místa

Ministerstvo zdravotnictví informuje příjemce dotace o způsobu oznámení případných změn v průběhu dotačního programu „Rezidenční místa“.

9. 11. 2015 Celý článek »

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2015

Akreditovaný poskytovatel zdravotních služeb, který vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení, má povinnost dle vyhlášky č.186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení VŘ na rezidenční místo, nejpozději do 3 dnů po vyhlášení VŘ informovat MZČR.

15. 9. 2015 Celý článek »

Seznam šablon nelékařských vzdělávacích programů

Šablony nelékařských vzdělávacích programů pro vytvoření vzdělávacích plánů rezidentů a finanční plán specializačního vzdělávání.

19. 8. 2015 Celý článek »

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

Poskytovatel zdravotních služeb má povinnost dle § 7 vyhlášky č. 186/2009 Sb. předat seznam vybraných rezidentů neprodleně po skončení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví.

17. 8. 2015 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa v roce 2015 – nelékařské zdravotnické obory

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo.

24. 7. 2015 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2015

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2015 v Programu č. 2

13. 7. 2015 Celý článek »

Vyhláška č. 186/2009 Sb. – vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Poskytovatel zdravotních služeb nebo krajská hygienická stanice má povinnost do 14 dnů ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místo vyhlásit výběrové řízení na schválená rezidenční místa.

1. 7. 2015 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2015

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2015 – nelékařské zdravotnické obory

30. 6. 2015 Celý článek »