S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

RMN 2014

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2014

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 52/2008 Sb.“).

31. 12. 2014 Celý článek »

Průběžná zpráva za rok 2014, Závěrečná zpráva

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa.

31. 12. 2014 Celý článek »

2. kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa v roce 2014 – nelékařské zdravotnické obory

Aktualizováno dne 24. 9. 2014

19. 8. 2014 Celý článek »

Seznam šablon nelékařských vzdělávacích programů

Aktualizováno dne 17.3.2014.

14. 8. 2014 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa v roce 2014 – nelékařské zdravotnické obory

  Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí […]

11. 7. 2014 Celý článek »

Vyhláška č. 186/2009 Sb. – vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Vyhláška č. 186/2009 Sb. – vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo.

26. 6. 2014 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2014

    R O Z H O D N U T Í   V souladu s ustanovením § 60a odst. 11 ve spojení s § 60a odst. 9 věta druhá zákona č. 96/2004 […]

26. 6. 2014 Celý článek »

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2014

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

25. 4. 2014 Celý článek »

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2014 – NELÉKAŘSKÉ OBORY

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2014 dle zákona č. 96/2004 Sb., které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice.

3. 4. 2014 Celý článek »

Nepřehlédněte – novým administrátorem se stal IPVZ

S datem 31. 3. 2014 ukončil činnost administrátor rezidenčních míst Global Health Service (GHS). Veškerou agendu převzal Insitut postgraduálního vzdělávání zdravotníků (IPVZ).

3. 4. 2014 Celý článek »