S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

RMN 2014

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2014

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2014

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 52/2008 Sb.“).

31. 12. 2014 Celý článek »

Průběžná zpráva za rok 2014, Závěrečná zpráva

Průběžná zpráva za rok 2014, Závěrečná zpráva

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa.

31. 12. 2014 Celý článek »

2. kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa v roce 2014 – nelékařské zdravotnické obory

2. kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa v roce 2014 – nelékařské zdravotnické obory

Aktualizováno dne 24. 9. 2014

19. 8. 2014 Celý článek »

Seznam šablon nelékařských vzdělávacích programů

Seznam šablon nelékařských vzdělávacích programů

Aktualizováno dne 17.3.2014.

14. 8. 2014 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa v roce 2014 – nelékařské zdravotnické obory

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa v roce 2014 – nelékařské zdravotnické obory

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí […]

11. 7. 2014 Celý článek »

Vyhláška č. 186/2009 Sb. – vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Vyhláška č. 186/2009 Sb. – vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Vyhláška č. 186/2009 Sb. – vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo.

26. 6. 2014 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2014

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2014

R O Z H O D N U T Í   V souladu s ustanovením § 60a odst. 11 ve spojení s § 60a odst. 9 věta druhá zákona č. 96/2004 […]

26. 6. 2014 Celý článek »

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2014

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2014

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

25. 4. 2014 Celý článek »

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2014 – NELÉKAŘSKÉ OBORY

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2014 – NELÉKAŘSKÉ OBORY

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2014 dle zákona č. 96/2004 Sb., které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice.

3. 4. 2014 Celý článek »

Nepřehlédněte – novým administrátorem se stal IPVZ

Nepřehlédněte – novým administrátorem se stal IPVZ

S datem 31. 3. 2014 ukončil činnost administrátor rezidenčních míst Global Health Service (GHS). Veškerou agendu převzal Insitut postgraduálního vzdělávání zdravotníků (IPVZ).

3. 4. 2014 Celý článek »