S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Uznávání kvalifikací získaných mimo členské státy EU

Prokazování bezúhonnosti při podávání žádostí pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Prokazování bezúhonnosti v případě podání žádosti o: povolení k výkonu odborné praxe na území ČR pod přímým vedením na dobu určitou, uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka na území ČR, a při podání informace o záměru vykonat praktickou část aprobační zkoušky je ustanoveno v § 3 odst. 5 zákona č. 96/2004 Sb. Doklad prokazující bezúhonnost nesmí být starší 3 měsíců.

21. 11. 2022 Celý článek »

Povolení k výkonu odborné praxe na dobu maximálně 3 měsíců

pro nelékařská zdravotnická povolání podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb.

8. 3. 2022 Celý článek »

Povolení k výkonu odborné praxe na dobu 3 měsíců až 1 roku

pro nelékařská zdravotnická povolání podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb.

15. 7. 2020 Celý článek »

Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

pro nelékařská zdravotnická povolání podle ustanovení § 85b zákona č. 96/2004 Sb. podmíněné vykonáním aprobační zkoušky

15. 7. 2020 Celý článek »

Uznání způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka

podle ustanovení § 85a zákona č. 96/2004 Sb. podmíněné ověřením znalosti českého jazyka

15. 7. 2020 Celý článek »