S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Uznávání kvalifikací získaných mimo členské státy EU

Uznávání kvalifikací získaných mimo členské státy EU

Každý nelékařský zdravotnický pracovník, který získal vzdělání mimo Evropskou unii a který přichází vykonávat toto povolání na území České republiky, musí mít platné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o: povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou, uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo uznání způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka.

19. 7. 2020 Celý článek »

Povolení k výkonu odborné praxe na území ČR na dobu určitou

pro nelékařská zdravotnická povolání podle ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.

15. 7. 2020 Celý článek »

Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

pro nelékařská zdravotnická povolání podle ustanovení § 85b zákona č. 96/2004 Sb. podmíněné vykonáním aprobační zkoušky

15. 7. 2020 Celý článek »

Uznání způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka

podle ustanovení § 85a zákona č. 96/2004 Sb. podmíněné ověřením znalosti českého jazyka

15. 7. 2020 Celý článek »