S dotazy ke covid-19 se, prosím, obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. do 25. října 2020.

Uznávání kvalifikací získaných mimo členské státy EU

Uznávání kvalifikací získaných mimo členské státy EU

Každý nelékařský zdravotnický pracovník, který získal vzdělání mimo Evropskou unii a který přichází vykonávat toto povolání na území České republiky, musí mít platné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o: povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou, uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo uznání způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka.

19. 7. 2020 Celý článek »

Povolení k výkonu odborné praxe na území ČR na dobu určitou

pro nelékařská zdravotnická povolání podle ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.

15. 7. 2020 Celý článek »

Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

pro nelékařská zdravotnická povolání podle ustanovení § 85b zákona č. 96/2004 Sb. podmíněné vykonáním aprobační zkoušky

15. 7. 2020 Celý článek »

Uznání způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka

podle ustanovení § 85a zákona č. 96/2004 Sb. podmíněné ověřením znalosti českého jazyka

15. 7. 2020 Celý článek »