S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Uznávání kvalifikací získaných mimo členské státy EU

Informace o uznávání nelékařských zdravotnických pracovníků pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině

Informace o uznávání nelékařských zdravotnických pracovníků pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině

Ministerstvo vnitra (MV) uděluje státním příslušníkům Ukrajiny hledajícím v České republice útočiště před válkou dočasnou ochranu, podrobné informace jsou dostupné na webové stránce MV. Všichni držitelé dočasné ochrany jsou pro […]

8. 3. 2022 Celý článek »

Informace k procesu uznávání pro pracovníky ze zemí mimo EU, zejména z Ukrajiny

Informace k procesu uznávání pro pracovníky ze zemí mimo EU, zejména z Ukrajiny

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ONP tímto sděluje, že proces uznávání kvalifikací získaných v zemích mimo EU není nadále nijak omezen. V souvislosti s událostmi, které se dějí na území Ukrajiny, mohou mít někteří žadatelé v současné době problém s předložením dokladu prokazujícího bezúhonnost. Nelze-li získat doklad o bezúhonnosti ze státu (nyní např. z Ukrajiny), jehož je žadatel občanem nebo se v něm žadatel zdržoval v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců, lze předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti.

8. 3. 2022 Celý článek »

Povolení k výkonu odborné praxe na dobu maximálně 3 měsíců

pro nelékařská zdravotnická povolání podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb.

8. 3. 2022 Celý článek »

Povolení k výkonu odborné praxe na dobu 3 měsíců až 1 roku

pro nelékařská zdravotnická povolání podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb.

15. 7. 2020 Celý článek »

Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

pro nelékařská zdravotnická povolání podle ustanovení § 85b zákona č. 96/2004 Sb. podmíněné vykonáním aprobační zkoušky

15. 7. 2020 Celý článek »

Uznání způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka

podle ustanovení § 85a zákona č. 96/2004 Sb. podmíněné ověřením znalosti českého jazyka

15. 7. 2020 Celý článek »