S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Uznávání kvalifikací získaných v členských státech EU

Uznávání kvalifikací získaných v členských státech EU

Jedním z cílů Evropského společenství je odstranění překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy. Pro státní příslušníky členských států to znamená zejména možnost vykonávat povolání, ať již jako osoba samostatně výdělečně činná nebo jako zaměstnanec, v jiném členském státě než v tom, ve kterém získali odbornou kvalifikaci.

1. 6. 2021 Celý článek »

Informace k procesu uznávání na dobu neurčitou (usazená osoba)

Usazená osoba na území České republiky vykonává soustavně povolání na základě uznání způsobilosti k výkonu příslušného povolání.

22. 5. 2021 Celý článek »

Informace k procesu uznávání na dobu určitou (hostující osoba)

Hostující osoba je usazena na území jiného členského státu EU mimo Českou republiku za účelem výkonu povolání a na území České republiky vykonává povolání dočasně nebo příležitostně.

21. 5. 2021 Celý článek »

Uznávání specializované způsobilosti

Uznání specializované způsobilosti žadatelům s odbornou způsobilostí získanou absolvováním studia v České republice nebo přiznanou či uznanou rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví.

20. 5. 2021 Celý článek »

Evropský profesní průkaz – EPC

Evropský profesní průkaz (European Professional Card, EPC) je elektronický postup, díky kterému je možné nechat uznat odbornou kvalifikaci v zemi EU.

23. 1. 2021 Celý článek »