S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Uznávání kvalifikací získaných v členských státech EU

Uznávání kvalifikací získaných v členských státech EU

Jedním z cílů Evropského společenství je odstranění překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy. Pro státní příslušníky členských států to znamená zejména možnost vykonávat povolání, ať již jako osoba samostatně výdělečně činná nebo jako zaměstnanec, v jiném členském státě než v tom, ve kterém získali odbornou kvalifikaci.

1. 6. 2021 Celý článek »

Informace k procesu uznávání na dobu neurčitou (usazená osoba)

Usazená osoba na území České republiky vykonává soustavně povolání na základě uznání způsobilosti k výkonu příslušného povolání.

22. 5. 2021 Celý článek »

Informace k procesu uznávání na dobu určitou (hostující osoba)

Hostující osoba je usazena na území jiného členského státu EU mimo Českou republiku za účelem výkonu povolání a na území České republiky vykonává povolání dočasně nebo příležitostně.

21. 5. 2021 Celý článek »

Uznávání specializované způsobilosti

Uznání specializované způsobilosti žadatelům s odbornou způsobilostí získanou absolvováním studia v České republice nebo přiznanou či uznanou rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví.

20. 5. 2021 Celý článek »

Evropský profesní průkaz – EPC

Evropský profesní průkaz – EPC

Evropský profesní průkaz (European Professional Card, EPC) je elektronický postup, díky kterému je možné nechat uznat odbornou kvalifikaci v zemi EU.

23. 1. 2021 Celý článek »