S dotazy ke covid-19 se, prosím, obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. do 25. října 2020.

Uznávání kvalifikací získaných v členských státech EU

Uznávání kvalifikací získaných v členských státech EU

Jedním z cílů Evropského společenství je odstranění překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy. Pro státní příslušníky členských států to znamená zejména možnost vykonávat povolání, ať již jako osoba samostatně výdělečně činná nebo jako zaměstnanec, v jiném členském státě než v tom, ve kterém získali odbornou kvalifikaci.

1. 7. 2020 Celý článek »

Informace k procesu uznávání na dobu neurčitou (usazená osoba)

Usazená osoba na území České republiky vykonává soustavně povolání na základě uznání způsobilosti k výkonu příslušného povolání.

22. 6. 2018 Celý článek »

Informace k procesu uznávání na dobu určitou (hostující osoba)

Hostující osoba je usazena na území jiného členského státu EU mimo Českou republiku za účelem výkonu povolání a na území České republiky vykonává povolání dočasně nebo příležitostně.

21. 6. 2018 Celý článek »

Uznávání specializované způsobilosti

Uznání specializované způsobilosti žadatelům s odbornou způsobilostí získanou absolvováním studia v České republice nebo přiznanou či uznanou rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví.

29. 2. 2008 Celý článek »