S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ošetřovatelství a nelékařská povolání

Nový formulář žádosti o změnu

Nový formulář žádosti o změnu

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání zveřejňuje nový formulář žádosti o změnu a informuje, že s okamžitou platností se žádost o změnu bude posílat pouze elektronicky, a to datovou schránkou […]

25. 2. 2022 Celý článek »

Evropský den perioperačního ošetřovatelství – 15. 2. 2022

Evropský den perioperačního ošetřovatelství – 15. 2. 2022

Ministerstvo zdravotnictví se u příležitosti Evropského dne perioperačního ošetřovatelství dne 15. 2. 2022 připojuje s blahopřáním a poděkováním všem perioperačním sestrám.

15. 2. 2022 Celý článek »

Informace ke specializačnímu vzdělávání Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v pediatrii

Informace ke specializačnímu vzdělávání Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v pediatrii

V souladu s přechodným ustanovením zákona č. 96/2004 Sb. do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii lze zařazovat uchazeče o vzdělávání do 5 let ode dne nabytí novely tohoto zákona, tj. do 31. 8. 2022.

15. 2. 2022 Celý článek »

Zpráva o aktivitách SPIS za rok 2021

Zpráva o aktivitách SPIS za rok 2021

V roce 2021 bylo NCO NZO poskytnuta částka 4.399 tis. Kč jako účelová provozní dotace na pokrytí nákladů systému psychosociální intervenční služby (SPIS) a pokrytí nákladů na provoz krizové linky, která byla zřízena v souvislosti s epidemickou situací na základě pověření MZ ČR. Vývoj epidemie COVID-19, charakter následných vln, stejně jako proměnlivé zatížení linky způsobilo nedočerpání prostředků v částce 386 tis. Kč.

11. 2. 2022 Celý článek »

Registrace a výkon nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Registrace a výkon nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob byl k 1.9.2017 ukončen. Novela zákona č. 96/2004 Sb. zrušila vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Režim výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu však zůstává zachován. V současné době již není potřeba mít k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu v minulosti vydávané osvědčení. […]

19. 1. 2022 Celý článek »

Dotazník o praxi založené na důkazech – EBPQ

Dotazník o praxi založené na důkazech – EBPQ

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění online dotazníku s názvem: Dotazník o praxi založené na důkazech – EBPQ. Tento projekt je průřezovou studií, která si klade za cíl zjistit názory o praxi založené na důkazech od zdravotnických pracovníků. Neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi. Zajímají nás pouze Vaše názory a používání vědeckých důkazů ve Vaší praxi.

13. 1. 2022 Celý článek »

Informace pro žadatele o dotaci

Informace pro žadatele o dotaci

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání informuje, že přílohu k žádosti „Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných […]

6. 1. 2022 Celý článek »

PF 2022

PF 2022

Vážené kolegyně a kolegové, vážení zdravotníci, dovolte mi, abych Vám s odcházejícím rokem 2021, ve kterém jste byli opět těžce zkoušeni pandemií způsobenou onemocněním COVID-19, poděkovala za Vaši obětavě odvedenou práci a zároveň nám všem popřála, aby se rok 2022 stal již poklidnějším a stabilnějším a přinesl tolik očekávané zlepšení epidemiologické situace.

29. 12. 2021 Celý článek »

Průběžná a Závěrečná zpráva 2021

Průběžná a Závěrečná zpráva 2021

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa. Po ukončení projektu je příjemce dotace povinen předložit ještě Závěrečnou zprávu.

29. 12. 2021 Celý článek »

Finanční vypořádání se státním rozpočtem 2021

Finanční vypořádání se státním rozpočtem 2021

V souladu s ustanovením §75 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání se státním rozpočtem, […]

29. 12. 2021 Celý článek »