S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ošetřovatelství a nelékařská povolání

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu žádostí vyloučených pro formální nedostatky

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu žádostí vyloučených pro formální nedostatky

V souvislosti s ustanovením § 60a odst. 7 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje stanovisko k námitkám žadatelů zaslaných v návaznosti na zveřejněný seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

5. 4. 2022 Celý článek »

Informace pro žadatele o dotaci – žádosti vyloučené pro nesplnění formálních náležitostí

Informace pro žadatele o dotaci – žádosti vyloučené pro nesplnění formálních náležitostí

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2022 dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí.

28. 3. 2022 Celý článek »

Informace k předepisování zdravotnických prostředků na poukaz sestrami

Informace k předepisování zdravotnických prostředků na poukaz sestrami

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání informuje o postupu předepisování zdravotnických prostředků na poukaz všeobecnými nebo dětskými sestrami.

18. 3. 2022 Celý článek »

Informace o uznávání nelékařských zdravotnických pracovníků pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině

Informace o uznávání nelékařských zdravotnických pracovníků pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině

Ministerstvo vnitra (MV) uděluje státním příslušníkům Ukrajiny hledajícím v České republice útočiště před válkou dočasnou ochranu, podrobné informace jsou dostupné na webové stránce MV. Všichni držitelé dočasné ochrany jsou pro […]

8. 3. 2022 Celý článek »

Informace k procesu uznávání pro pracovníky ze zemí mimo EU, zejména z Ukrajiny

Informace k procesu uznávání pro pracovníky ze zemí mimo EU, zejména z Ukrajiny

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ONP tímto sděluje, že proces uznávání kvalifikací získaných v zemích mimo EU není nadále nijak omezen. V souvislosti s událostmi, které se dějí na území Ukrajiny, mohou mít někteří žadatelé v současné době problém s předložením dokladu prokazujícího bezúhonnost. Nelze-li získat doklad o bezúhonnosti ze státu (nyní např. z Ukrajiny), jehož je žadatel občanem nebo se v něm žadatel zdržoval v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců, lze předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti.

8. 3. 2022 Celý článek »

Odborné stáže v Ministerstvu zdravotnictví

Odborné stáže v Ministerstvu zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví nabízí možnost absolvování odborné stáže/praxe v jednotlivých útvarech resortu v různém odborném i časovém rozsahu. Odborná praxe je určena žákům středních škol a studentům vyšších odborných a vysokých škol jako doplnění a rozšíření vzdělávacích programů o praktické znalosti a zkušenosti. Cílem odborné stáže je především seznámení s chodem ministerstva a též získání pracovních zkušeností, znalostí a informací o činnosti ústředního správního úřadu.

2. 3. 2022 Celý článek »

Zapojení SPIS do pomoci občanům ukrajinské národnosti

Zapojení SPIS do pomoci občanům ukrajinské národnosti

Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) ve zdravotnictví poskytuje podporu při zasažení nadlimitním stresem v každodenních situacích, stejně jako při událostech mimořádných. Vyškolení zdravotničtí peeři a psychologové jsou k dispozici svým […]

1. 3. 2022 Celý článek »

Nový formulář žádosti o změnu

Nový formulář žádosti o změnu

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání zveřejňuje nový formulář žádosti o změnu a informuje, že s okamžitou platností se žádost o změnu bude posílat pouze elektronicky, a to datovou schránkou […]

25. 2. 2022 Celý článek »

Evropský den perioperačního ošetřovatelství – 15. 2. 2022

Evropský den perioperačního ošetřovatelství – 15. 2. 2022

Ministerstvo zdravotnictví se u příležitosti Evropského dne perioperačního ošetřovatelství dne 15. 2. 2022 připojuje s blahopřáním a poděkováním všem perioperačním sestrám.

15. 2. 2022 Celý článek »

Informace ke specializačnímu vzdělávání Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v pediatrii

Informace ke specializačnímu vzdělávání Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v pediatrii

V souladu s přechodným ustanovením zákona č. 96/2004 Sb. do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii lze zařazovat uchazeče o vzdělávání do 5 let ode dne nabytí novely tohoto zákona, tj. do 31. 8. 2022.

15. 2. 2022 Celý článek »