Ošetřovatelství a nelékařská povolání

Mimořádné jednání akreditační komise – 30. srpna 2023

Mimořádné jednání akreditační komise – 30. srpna 2023

Upozorňujeme, že dne 30. srpna 2023 se bude konat mimořádné jednání akreditační komise. Na program jednání akreditační komise budou zařazeny žádosti o udělení/prodloužení akreditace, které budou doručeny ministerstvu do 11. srpna 2023. […]

24. 7. 2023 Celý článek »

Pozvánka na Konferenci EPUAP 2023 (13.-15. září 2023)

Pozvánka na Konferenci EPUAP 2023 (13.-15. září 2023)

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, zve zájemce z řád odborné veřejnosti na mezinárodní konferenci EPUAP 2023, která proběhne ve dnech 13.-15. září 2023 ve městě Leeds ve Velké Británii. […]

14. 7. 2023 Celý článek »

Druhé kolo výběrových řízení na Rezidenční místa nelékařů v roce 2023

Druhé kolo výběrových řízení na Rezidenční místa nelékařů v roce 2023

Ministerstvo zdravotnictví níže zveřejňuje seznam vyhlášených druhých kol výběrových řízení na projekty RMN zahájené v roce 2023. Poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem nebo krajská hygienická stanice v souladu s § 60b odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., zopakuje výběrové řízení, pokud žádný účastník specializačního vzdělávání neprojeví zájem o schválené rezidenční místo v I. kole výběrového řízení.

13. 7. 2023 Celý článek »

Nový vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví

Nový vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví

Upozorňujeme, že ve Věstníku 9/2023 byly zveřejněny nový vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví.

2. 7. 2023 Celý článek »

Nový vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii

Nový vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii

Upozorňujeme, že ve Věstníku MZ č. 9/2023 byl zveřejněn nový vzdělávací program specializačního vzdělávání pro všeobecnou sestru a dětskou sestru – Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii, kterým se získává specializovaná způsobilost Sestra (resp. Dětská sestra) pro péči v onkologii a hematoonkologii.

30. 6. 2023 Celý článek »

Nové vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů Radiologická fyzika a Radiologická technika

Nové vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů Radiologická fyzika a Radiologická technika

Upozorňujeme, že ve Věstníku 9/2023 byly zveřejněny nové vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů Radiologická fyzika a Radiologická technika.

30. 6. 2023 Celý článek »

Novela vyhlášky č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání

Novela vyhlášky č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání

Upozorňujeme, že dne 17. ledna 2023 byla ve Sbírce zákonů ČR vydána novela vyhlášky č. 77/2018 Sb. o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované […]

28. 6. 2023 Celý článek »

Formuláře pro vybrané rezidenty – Informace o vybraném rezidentovi, vzdělávací a finanční plán a čestné prohlášení RMN 2023

Formuláře pro vybrané rezidenty – Informace o vybraném rezidentovi, vzdělávací a finanční plán a čestné prohlášení RMN 2023

Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejňuje v souladu s čl. 6 Metodiky pro příjemce dotace z dotačního programu Rezidenční místa v roce 2023 formuláře Informace o vybraném rezidentovi, Vzdělávací plány, Finanční plán a Čestné prohlášení rezidenta.

20. 6. 2023 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na RMN 2023

Seznam vyhlášených výběrových řízení na RMN 2023

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam vyhlášených výběrových řízení na projekty RMN zahájené v roce 2023. Seznam bude ministerstvo postupně aktualizovat, a to na základě nově příchozích oznámení o vyhlášení výběrových řízení, […]

9. 6. 2023 Celý článek »

Vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo 2023

Vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo 2023

Poskytovatel zdravotních služeb nebo krajská hygienická stanice má povinnost do 14 dnů ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místo vyhlásit výběrové řízení na schválená rezidenční místa a nejpozději do 3 dnů od vyhlášení výběrového řízení ohlásit vyhlášení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví.

9. 6. 2023 Celý článek »