S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Ošetřovatelství a nelékařská povolání

Seminář pro žadatele a příjemce dotace

Seminář pro žadatele a příjemce dotace

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání zveřejňuje prezentaci k proběhlému semináři pro žadatele o dotaci z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech.

27. 10. 2021 Celý článek »

Pozvánka na mimořádný kurz zaměřený na prevenci a specifika domácího a genderově podmíněného násilí

Pozvánka na mimořádný kurz zaměřený na prevenci a specifika domácího a genderově podmíněného násilí

Ministerstvo zdravotnictví a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví zveřejňují pozvánku na kurz/vzdělávací akci, zaměřenou na prevenci sekundární viktimizace a specifika domácího a genderově podmíněného násilí a potřeby obětí sexuálního násilí. […]

19. 10. 2021 Celý článek »

19. října – Mezinárodní den farmaceutických asistentů

19. října – Mezinárodní den farmaceutických asistentů

Dnes, 19. října, si u příležitosti Mezinárodního dne farmaceutických asistentů, připomínáme význam a důležitost práce farmaceutických asistentů. K tomuto Mezinárodnímu dni se připojujeme a přejeme všem farmaceutickým asistentům pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti.

19. 10. 2021 Celý článek »

Nové metodické materiály v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU)

Nové metodické materiály v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU)

MZČR informuje o zveřejnění nových metodických materiálů v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) v podobě pěti edukačních videí. Videa jsou tematicky zaměřená na koncepci SHNU, především pak na vyplnění výkazu […]

5. 10. 2021 Celý článek »

Ocenění náměstkyň a dalších za mimořádný přínos v ošetřovatelství při zvládání pandemie SARS-CoV-2

Ocenění náměstkyň a dalších za mimořádný přínos v ošetřovatelství při zvládání pandemie SARS-CoV-2

Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA a hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA dne 24.9.2021 poděkovali a ocenili pamětním diplomem vybrané náměstkyně/ředitelky ošetřovatelské péče, hlavní sestry, zdravotnické […]

27. 9. 2021 Celý článek »

Zahájení výstavy fotografií „Jsem sestra“

Zahájení výstavy fotografií „Jsem sestra“

Pod záštitou Hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA byla ve středu dne 22. září 2021 zahájena výstava fotografií „Jsem sestra“ v Pardubicích, a to v rámci podpory kampaně Nursing Now. […]

27. 9. 2021 Celý článek »

Nabídka mimořádných vzdělávacích akcí v NCO NZO Brno k podpoře akceschopnosti poskytovatelů zdravotních služeb

Nabídka mimořádných vzdělávacích akcí v NCO NZO Brno k podpoře akceschopnosti poskytovatelů zdravotních služeb

NCO NZO Brno nabízí mimořádné vzdělávací akce k podpoře akceschopnosti poskytovatelů zdravotních služeb, a to Specifika kyslíkové terapie u covid pozitivního pacienta, Odsávání pacienta na UPV a péče o endotracheální/tracheostomickou kanylu, […]

9. 9. 2021 Celý článek »

8. září – Světový den fyzioterapie

Ministerstvo zdravotnictví se dnes připojuje s blahopřáním ke světovému dni fyzioterapie. Tento den byla založena Světová konfederace fyzioterapeutů, jejímž členem je také profesní organizace českých fyzioterapeutů UNIFY – ČR.

8. 9. 2021 Celý článek »

Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) dne 24. 9. 2021 v NCO NZO

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje program porady managementu nelékařských zdravotnických povolání, která se uskuteční dne 24. 9. 2021 v budově Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně.

31. 8. 2021 Celý článek »

Odstoupení od přiděleného rezidenčního místa

Odstoupení od přiděleného rezidenčního místa

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání upozorňuje, že pokud úspěšný žadatel o dotaci, kterému bylo přiděleno rezidenční místo pro rok 2021, dané rezidenční místo neobsadí a tedy nevyužije, zašle oficiální vyjádření o odstoupení od rezidenčního místa podepsané statutárním orgánem na ministerstvo.

4. 8. 2021 Celý článek »