S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ošetřovatelství a nelékařská povolání

Finanční plán a informace o vybraném rezidentovi

Finanční plán a informace o vybraném rezidentovi

Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejňuje Finanční plán projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce a formulář Informace o vybraném rezidentovi. Finanční plán se skládá ze dvou částí, z části Pokyny a z části […]

16. 5. 2022 Celý článek »

Šablony vzdělávacích plánů

Šablony vzdělávacích plánů

Ministerstvo zdravotnictví ČR v přílohách zveřejňuje šablony Vzdělávacích plánů pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce. Prosíme, věnujte pozornost vytváření / vyplňování šablony vzdělávacího plánu pro […]

16. 5. 2022 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na RMN 2022

Seznam vyhlášených výběrových řízení na RMN 2022

V souladu s § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., mají poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, povinnost vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo a dle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 186/2009 informovat o této skutečnosti Ministerstvo zdravotnictví nejpozději do 3 dnů od vyhlášení výběrového řízení. […]

16. 5. 2022 Celý článek »

Cenu PhDr. Alice Garrigue Masarykové získala Jarmila Morcinková z Nemocnice Třinec

Cenu PhDr. Alice Garrigue Masarykové získala Jarmila Morcinková z Nemocnice Třinec

Při příležitosti Mezinárodního dne sester 12. května byla poprvé udělena Cena PhDr. Alice Garrigue Masarykové za přínos českému ošetřovatelství. Cenu získala Jarmila Morcinková z Nemocnice Třinec, která převzala pamětní list a finanční ocenění od náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice.

13. 5. 2022 Celý článek »

Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) dne 12. 5. 2022 v Praze

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje program porady náměstkyň a náměstků ošetřovatelské péče / hlavních sester 12.5.2022 v Praze, 12. 5. 2022 na Benediktinském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích.   […]

13. 5. 2022 Celý článek »

Vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 písm. i) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilostí k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče […]

11. 5. 2022 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místo pro rok 2022

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místo pro rok 2022

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydává toto rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Rezidenční místa na podporu projektů specializačního vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech zahájených v roce 2022.

11. 5. 2022 Celý článek »

Kongres České společnosti pro léčbu rány

Kongres České společnosti pro léčbu rány

Hlavní sestra Alice Strnadová se 5. května zúčastnila XX. celostátního kongresu s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. Dvoudenní kongres uspořádala Česká společnost pro […]

9. 5. 2022 Celý článek »

Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XII.

Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XII.

Dne 3. května 2022 se hlavní sestra Mgr. Alice Strnadová, MBA zúčastnila kongresu ošetřovatelství a porodní asistence v Plzni s názvem Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XII. Ve své […]

5. 5. 2022 Celý článek »

Mezinárodní den porodních asistentek – 5. května

Mezinárodní den porodních asistentek – 5. května

Dnes, 5. května, slavíme Mezinárodní den porodních asistentek. Všem porodním asistentkám přejeme zdraví, štěstí a mnoho radostných okamžiků nejen při výkonu profese. Děkujeme za Vaši práci. #IDM2022 #PUSHForMidwives

5. 5. 2022 Celý článek »