Systém psychosociální intervenční služby (SPIS)

Zpráva o aktivitách SPIS za rok 2023

Zpráva o aktivitách SPIS za rok 2023

Systém psychosociální intervenční služby (dále SPIS) je zajištěn prostřednictvím státní příspěvkové organizace v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále MZČR), Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále NCO NZO), a to v oblasti koordinační, organizační a vzdělávací.
V roce 2023 bylo z neinvestičního příspěvku MZČR na pokrytí provozních nákladů NCO NZO využito pro pokrytí provozních nákladů na činnosti SPIS, včetně provozu krizových linek, celkem 2.563.121,73 Kč

19. 2. 2024 Celý článek »

Zpráva o aktivitách SPIS za rok 2022

Zpráva o aktivitách SPIS za rok 2022

Podpora peerů a interventů SPIS je aktuálně dostupná u 90 poskytovatelů zdravotních služeb a počet zapojených organizací každoročně stoupá.
V roce 2022 bylo NCO NZO poskytnuta částka 3 389 000 Kč jako účelová provozní dotace na pokrytí nákladů systému psychosociální intervenční služby (SPIS) a pokrytí nákladů na provoz krizových linek na základě pověření MZ ČR.

2. 2. 2023 Celý článek »

Zapojení SPIS do pomoci občanům ukrajinské národnosti

Zapojení SPIS do pomoci občanům ukrajinské národnosti

Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) ve zdravotnictví poskytuje podporu při zasažení nadlimitním stresem v každodenních situacích, stejně jako při událostech mimořádných. Vyškolení zdravotničtí peeři a psychologové jsou k dispozici svým […]

1. 3. 2022 Celý článek »

Zpráva o aktivitách SPIS za rok 2021

Zpráva o aktivitách SPIS za rok 2021

V roce 2021 bylo NCO NZO poskytnuta částka 4.399 tis. Kč jako účelová provozní dotace na pokrytí nákladů systému psychosociální intervenční služby (SPIS) a pokrytí nákladů na provoz krizové linky, která byla zřízena v souvislosti s epidemickou situací na základě pověření MZ ČR. Vývoj epidemie COVID-19, charakter následných vln, stejně jako proměnlivé zatížení linky způsobilo nedočerpání prostředků v částce 386 tis. Kč.

11. 2. 2022 Celý článek »

Zpráva o činnosti SPIS – Živelná katastrofa v Jihomoravském kraji

Zpráva o činnosti SPIS – Živelná katastrofa v Jihomoravském kraji

Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví (SPIS) aktivně vstoupil do poskytování psychosociální podpory v souvislosti s živelnou katastrofou, která 24. června zasáhla několik obcí v Jihomoravském kraji. Do pomoci se zapojili zdravotničtí interventi, peeři, psychologové, i odborní garanti SPIS. Od začátku mimořádné události SPIS pracoval v úzké součinnosti s MV a MZ.

22. 7. 2021 Celý článek »

Zpráva o aktivitách SPIS za rok 2020

Zpráva o aktivitách SPIS za rok 2020

Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví (SPIS) poskytuje prostřednictvím vyškolených zdravotníků (peerů) a psychologů resortní kolegiální podporu všem zdravotnickým pracovníkům. Stejně tak je k dispozici příbuzným, známým a svědkům nečekaných a náhlých událostí, při kterých dochází k psychické zátěži v důsledku nehody, náhlého onemocnění či úmrtí. Tuto formu podpory poskytují zdravotničtí interventi.

3. 2. 2021 Celý článek »