S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Kulaté stoly

Ocenění významných osobností za mimořádný přínos ošetřovatelství v problematice dekubitů a nehojících se ran

Ocenění významných osobností za mimořádný přínos ošetřovatelství v problematice dekubitů a nehojících se ran

U příležitosti konání 9. kulatého stolu věnovaného problematice dekubitů Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA a hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA dne 18.11.2021 poděkovali a ocenili […]

22. 11. 2021 Celý článek »

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR (2019)

Již 7. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnil dne 21. listopadu 2019.

5. 12. 2019 Celý článek »

Kulatý stůl na téma Zvyšování kompetencí všeobecných sester a dětských sester v domácí péči

Kulatý stůl na téma Zvyšování kompetencí všeobecných sester a dětských sester v domácí péči

V pondělí dne 11.11. 2019 uspořádalo Ministerstvo zdravotnictví ČR kulatý stůl na téma Zvyšování kompetencí všeobecných sester a dětských sester v domácí péči.

29. 11. 2019 Celý článek »

Kulatý stůl na téma Profesní bakalář a dvoukolejnost vzdělávání ve zdravotnických oborech

Ve středu dne 11. 9. 2019 uspořádala Unie zaměstnavatelských svazů České republiky za účasti hlavní sestry České republiky Mgr. Alice Strnadové, MBA kulatý stůl na téma Profesní bakalář a dvoukolejnost vzdělávání ve zdravotnických oborech.

27. 9. 2019 Celý článek »

Kulatý stůl na téma Zvyšování kompetencí nelékařských zdravotnických profesí

Kulatý stůl na téma Zvyšování kompetencí nelékařských zdravotnických profesí

V úterý dne 10. 9. 2019 uspořádala Unie zaměstnavatelských svazů České republiky za podpory Ministerstva zdravotnictví a Mgr. Alice Strnadové, MBA, kulatý stůl na téma Zvyšování kompetencí nelékařských zdravotnických profesí.

27. 9. 2019 Celý článek »

Kulatý stůl u příležitosti světového dne poranění míchy

Ve čtvrtek dne 5. září 2019 se za účasti hlavní sestry ČR paní Mgr. Alice Strnadové, MBA, konal v Centru Paraple kulatý stůl u příležitosti světového dne poranění míchy (5. 9. 2019).

11. 9. 2019 Celý článek »

Kulatý stůl v Hradci Králové k domácí péči

Kulatý stůl v Hradci Králové k domácí péči

V úterý 11. června za účasti pana ministra Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a hlavní sestry ČR paní Mgr. Alice Strnadové, MBA, za účasti zástupců krajů, obcí a poskytovatelů se konal kulatý stůl k domácí péči.

13. 6. 2019 Celý článek »

Kulatý stůl na téma: Zhodnocení změny vzdělávání všeobecných sester

Kulatý stůl na téma: Zhodnocení změny vzdělávání všeobecných sester

Dne 29. 5. 2019 uspořádala Unie zaměstnavatelských svazů ve spolupráci s Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA Kulatý stůl na téma: „Zhodnocení změny vzdělávání všeobecných sester“.

30. 5. 2019 Celý článek »

Kulatý stůl na téma: Posílení kompetencí všeobecných sester v domácí zdravotní péči ve vztahu ke vzdělávacím programům

Dne 25. 1. 219 se za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA v NCO NZO Brno konal Kulatý stůl na téma: „Posílení kompetencí všeobecných sester v domácí zdravotní péči ve vztahu ke vzdělávacím programům“.

29. 1. 2019 Celý článek »

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR (2018)

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR (2018)

Již 6. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice (ČR) se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnil dne 15. listopadu 2018.

19. 11. 2018 Celý článek »