Kulaté stoly

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR – 2. listopadu 2023

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR – 2. listopadu 2023

Ve čtvrtek dne 2. listopadu 2023 se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České Mgr. Alice Strnadové, MBA a prezidentky Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) prof. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D. uskutečnil již 11. Kulatý stůl k systému prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice. Setkání se jako každoročně konalo u příležitosti Světového dne STOP dekubitům, který je pravidelně vyhlášen Evropským poradním panelem pro otázky dekubitů (EPUAP) a letos připadá na 16. listopadu 2023.

7. 11. 2023 Celý článek »

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR – 16. 11. 2022

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR – 16. 11. 2022

Již 10. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice (ČR) se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnil dne 16. listopadu 2022 v  Benediktském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích. […]

21. 11. 2022 Celý článek »

Ocenění významných osobností za mimořádný přínos ošetřovatelství v problematice dekubitů a nehojících se ran

Ocenění významných osobností za mimořádný přínos ošetřovatelství v problematice dekubitů a nehojících se ran

U příležitosti konání 9. kulatého stolu věnovaného problematice dekubitů Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA a hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA dne 18.11.2021 poděkovali a ocenili […]

22. 11. 2021 Celý článek »

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR (2019)

Již 7. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnil dne 21. listopadu 2019.

5. 12. 2019 Celý článek »

Kulatý stůl na téma Zvyšování kompetencí všeobecných sester a dětských sester v domácí péči

Kulatý stůl na téma Zvyšování kompetencí všeobecných sester a dětských sester v domácí péči

V pondělí dne 11.11. 2019 uspořádalo Ministerstvo zdravotnictví ČR kulatý stůl na téma Zvyšování kompetencí všeobecných sester a dětských sester v domácí péči.

29. 11. 2019 Celý článek »

Kulatý stůl na téma Zvyšování kompetencí nelékařských zdravotnických profesí

Kulatý stůl na téma Zvyšování kompetencí nelékařských zdravotnických profesí

V úterý dne 10. 9. 2019 uspořádala Unie zaměstnavatelských svazů České republiky za podpory Ministerstva zdravotnictví a Mgr. Alice Strnadové, MBA, kulatý stůl na téma Zvyšování kompetencí nelékařských zdravotnických profesí.

27. 9. 2019 Celý článek »

Kulatý stůl na téma Profesní bakalář a dvoukolejnost vzdělávání ve zdravotnických oborech

Ve středu dne 11. 9. 2019 uspořádala Unie zaměstnavatelských svazů České republiky za účasti hlavní sestry České republiky Mgr. Alice Strnadové, MBA kulatý stůl na téma Profesní bakalář a dvoukolejnost vzdělávání ve zdravotnických oborech.

27. 9. 2019 Celý článek »

Kulatý stůl u příležitosti světového dne poranění míchy

Ve čtvrtek dne 5. září 2019 se za účasti hlavní sestry ČR paní Mgr. Alice Strnadové, MBA, konal v Centru Paraple kulatý stůl u příležitosti světového dne poranění míchy (5. 9. 2019).

11. 9. 2019 Celý článek »

Kulatý stůl v Hradci Králové k domácí péči

Kulatý stůl v Hradci Králové k domácí péči

V úterý 11. června za účasti pana ministra Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a hlavní sestry ČR paní Mgr. Alice Strnadové, MBA, za účasti zástupců krajů, obcí a poskytovatelů se konal kulatý stůl k domácí péči.

13. 6. 2019 Celý článek »

Kulatý stůl na téma: Zhodnocení změny vzdělávání všeobecných sester

Kulatý stůl na téma: Zhodnocení změny vzdělávání všeobecných sester

Dne 29. 5. 2019 uspořádala Unie zaměstnavatelských svazů ve spolupráci s Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA Kulatý stůl na téma: „Zhodnocení změny vzdělávání všeobecných sester“.

30. 5. 2019 Celý článek »