S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Předměty běžného užívání

Výsledky cíleného SZD 2016 – kosmetické přípravky ke slunění

Ve druhé polovině roku 2016 byl realizován SZD zaměřený na ověření, zda kosmetické přípravky určené ke slunění splňují požadavky na bezpečnost kosmetických přípravků a zda tyto výrobky odpovídají požadavkům příslušných právních předpisů.

5. 5. 2017 Celý článek »

Zpráva o výsledcích společného cíleného dozoru s orgány celní správy zaměřeného na zdravotní rizika vybraného druhu hraček vyrobeného nebo dodaného ze zemí mimo Evropskou unii – 2014

Zpráva o výsledcích společného cíleného dozoru s orgány celní správy zaměřeného na zdravotní rizika vybraného druhu hraček vyrobeného nebo dodaného ze zemí mimo Evropskou unii – 2014

3. 2. 2017 Celý článek »

Výsledky cíleného SZD 2016 – plastové kuchyňské náčiní a nádobí

V roce 2016 byl realizován cílený SZD zaměřený k ověření, zda plastové kuchyňské nádobí/náčiní z polyamidu a melamin-formaldehydové pryskyřice uváděné na trh ČR, je bezpečné a jejich uvedení na trh je v souladu s relevantními právními předpisy.

6. 1. 2017 Celý článek »

Výsledky cíleného SZD 2016 – hračky z měkčeného plastu

V roce 2016 byl realizován SZD zaměřený na ověření, zda hračky z měkčeného plastu nebo hračky obsahující části z měkčeného plastu uvádění na trh České republiky, jsou bezpečné a v souladu s relevantními právními předpisy.

6. 1. 2017 Celý článek »

Výsledky cíleného SZD 2015 – dětská obuv

V období červen 2015/ 2016 byl OOVZ realizován cílený SZD zaměřený na ověření, zda obuv (letní/zimní), určená pro děti do 3 let je bezpečná z hlediska přítomnosti dimethyl-fumarátu.

29. 7. 2016 Celý článek »

Výsledky cíleného SZD – 2015 – plastové kuchyňské náčiní a nádobí

V roce 2015 byl realizován cílený SZD zaměřený k ověření, zda plastové kuchyňské nádobí/náčiní z polyamidu a melamin-formaldehydové pryskyřice uváděné na trh ČR, je bezpečné a uvedení těchto výrobků na trh je v souladu s relevantními právními předpisy.

29. 7. 2016 Celý článek »