S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Hygiena výživy

Výsledky kontrol zařízení stravovacích služeb v roce 2020

Výsledky kontrol zařízení stravovacích služeb – leden – říjen 2020 Počet kontrolovaných provozoven 10 309    Počet kontrol 10 934 Počet uložených opatření Uzavření provozovny 20          […]

4. 7. 2020 Celý článek »

Kontrola pokrmů připravovaných metodou sous-vide v zařízeních poskytujících stravovací služby

Krajské hygienické stanice (dále jen „KHS“) v období červenec – listopad 2019 uskutečnili kontrolní akci zaměřenou na ověření úrovně zajištění bezpečnosti pokrmů připravovaných metodou sous-vide podávaných v zařízeních poskytujících stravovací […]

3. 7. 2020 Celý článek »

Seznam evidovaných provozoven společného stravování

V souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších zákonů, je každý provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací […]

14. 2. 2020 Celý článek »

Výsledky kontrol zařízení stravovacích služeb: leden – listopad 2019

10. 12. 2019 Celý článek »

Výsledky kontrol zařízení stravovacích služeb: leden – říjen 2019

18. 11. 2019 Celý článek »

Výsledky kontrol zařízení stravovacích služeb: leden – září 2019

9. 10. 2019 Celý článek »

Výsledky kontrol zařízení stravovacích služeb: leden – srpen 2019

9. 9. 2019 Celý článek »

Výsledky kontrol zařízení stravovacích služeb: leden – červenec 2019

19. 8. 2019 Celý článek »

Výsledky kontrol zařízení stravovacích služeb: leden – červen 2019

25. 7. 2019 Celý článek »

Výsledky kontrol zařízení stravovacích služeb: leden – květen 2019

10. 6. 2019 Celý článek »