Koupání v přírodě

Kvalita vody ke koupání – informace ke dni 23. 6. 2023

V právě proběhlém týdnu nás počasí potrápilo vysokými teplotami přesahujícími hranici 30°C. Tyto teploty vyústily v silné bouřky a přívalové deště, což se na mnoha místech může krátkodobě odrazit na […]

23. 6. 2023 Celý článek »

Kvalita vody ke koupání – informace ke dni 16. 6. 2023

S blížícími se prázdninami postupně přibývá teplých a slunečných dnů. Příští týden možná překvapí i tropickými hodnotami přesahujícími hranici 30 °C. Koupání ve volné přírodě tak na mnoha místech poskytne […]

16. 6. 2023 Celý článek »

Kvalita vody ke koupání – informace ke dni 9. 6. 2023

Tento týden nám počasí přichystalo již letní teploty a koupací sezóna opravdu začíná. Vzorkování vod ke koupání a jejich hodnocení je také již v plném proudu, ačkoliv mnohá koupaliště ještě nejsou […]

9. 6. 2023 Celý článek »

Kvalita vody ke koupání – informace ke dni 2. 6. 2023

Ačkoliv počet teplých dnů, které by prohřály přírodní vody ke koupání, nabídl letošní květen pouze poskrovnu, v posledních dnech se již počasí umoudřilo a koupací sezóna pomalu začíná. Oficiálně byla […]

2. 6. 2023 Celý článek »

Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2023

Ministerstvo zdravotnictví sestavilo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí v souladu s 6g odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění […]

4. 4. 2023 Celý článek »

Zpráva o průběhu letní rekreační sezóny 2022

Koupání ve volné přírodě bylo orgány ochrany veřejného zdraví v České republice sledováno a kontrolováno i v průběhu letní rekreační sezóny 2022. Pro každou rekreační sezónu je ze strany resortu zdravotnictví ve […]

23. 11. 2022 Celý článek »

Kvalita vody ke koupání ke dni 2. 9. 2022

Dne 1. září byla ukončena letošní koupací sezóna. Vzhledem k příznivému počasí je však pravděpodobné, že na některých klimaticky teplejších místech bude možné koupání v přírodních vodách ještě nějaký čas […]

2. 9. 2022 Celý článek »

Sledování kvality koupacích vod ve volné přírodě

Koupání ve volné přírodě je velice oblíbená letní aktivita, která má v Česku dlouholetou tradici. Nicméně je nutné vzít v úvahu, že je spojeno i s řadou rizik spočívajících v „přírodní vodě“, […]

4. 8. 2022 Celý článek »

Legislativa vztahující se ke koupání

13. 4. 2021 Celý článek »

Druhy míst ke koupání

27. 11. 2020 Celý článek »