S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Biocidy a chemické látky

Nařízení Komise (ES) 1451/2007

o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v č. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh.

12. 2. 2008 Celý článek »

Příloha II nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 – účinné látky

Účinné látky, které mají být hodnoceny v rámci programu přezkoumání podle nařízení Komise (ES) č. 1451/2007.

Aktualizováno k: 25.5.2014

12. 2. 2008 Celý článek »