S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Biocidy a chemické látky

Biocidní přípravky, jež se nesmí uvádět na trh

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 nařízení Komise 2007/1451/ES může Evropská Komise vydat rozhodnutí o nezařazení některých účinných biocidních látek do přílohy I, IA nebo IB, a stanoví tak i lhůtu pro stažení již existujících biocidních přípravků z tr

1. 3. 2011 Celý článek »

Nařízení Komise (ES) 1451/2007

o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v č. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh.

12. 2. 2008 Celý článek »

Příloha II nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 – účinné látky

Účinné látky, které mají být hodnoceny v rámci programu přezkoumání podle nařízení Komise (ES) č. 1451/2007.

Aktualizováno k: 25.5.2014

12. 2. 2008 Celý článek »