Biocidy a chemické látky

Seznam povolených biocidních přípravků

Biocidní přípravky povolené k dodání na trh na území ČR

12. 8. 2011 Celý článek »

Seznam oznámených biocidních přípravků

Seznam biocidních přípravků oznámených podle § 35 zákona č. 120/2002 Sb.

11. 4. 2011 Celý článek »

Biocidní přípravky, jež se nesmí uvádět na trh

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 nařízení Komise 2007/1451/ES může Evropská Komise vydat rozhodnutí o nezařazení některých účinných biocidních látek do přílohy I, IA nebo IB, a stanoví tak i lhůtu pro stažení již existujících biocidních přípravků z tr

1. 3. 2011 Celý článek »

Nařízení Komise (ES) 1451/2007

o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v č. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh.

12. 2. 2008 Celý článek »

Příloha II nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 – účinné látky

Účinné látky, které mají být hodnoceny v rámci programu přezkoumání podle nařízení Komise (ES) č. 1451/2007.

Aktualizováno k: 25.5.2014

12. 2. 2008 Celý článek »