S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Strategie

Výsledky terapeutické kastrace u parafilních sexuálních delikventů

21. 11. 2016 Celý článek »

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016 – 2019

21. 11. 2016 Celý článek »

Definitivní návrh koncepce Alzheimer

21. 11. 2016 Celý článek »

Doporučené postupy v terapii parafilních sexuálních delikventů

Ministerstvo zdravotnictví předkládá k využití Doporučené postupy v terapii parafilních sexuálních delikventů. Zpracování těchto doporučených postupů bylo ministerstvu uloženo Usnesením vlády ČR ze dne 18. ledna 2012 č.44.

21. 11. 2016 Celý článek »

Podpora účasti českých subjektů v mezinárodních projektech výzkumu a vývoje

Odbor koncepcí a strategií Ministerstva zdravotnictví ČR se podílí na přípravě komunikační sítě k podpoře českých ústavů, univerzit a společností při vstupu do programů, financujících výzkumné a vývojové projekty v oblasti zdravotnictví

16. 7. 2015 Celý článek »