S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Pracovní skupina k Seznamu výkonů

Standardní postup předkládání návrhů registračních listů zdravotních výkonů do Seznamu zdravotních výkonů

Termíny k předkládání návrhů a termíny konání Pracovní skupiny k Seznamu výkonů pro rok 2022 LISTOPAD, PROSINEC 2021 (PS k SZV 3. 3. 2022) 3.1.2022 přijímání návrhů k RL 3.3.2022 PS […]

9. 12. 2021 Celý článek »

Předkládané návrhy na jednání Pracovní skupiny k SZV MZ

27. 8. 2020 Celý článek »

Statut a Jednací řád Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Příkaz ministra č. 60/2021, kterým se vydává Statut a Jednací řád Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

1. 10. 2018 Celý článek »

Zápisy z jednání Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů

Zápisy z jednání naleznete v příloze.

19. 4. 2018 Celý článek »

Žádost o projednání návrhu registračního listu zdravotního výkonu na jednání Pracovní skupiny k SZV

4. 5. 2017 Celý článek »

Kalkulační vzorec pro výpočet bodové hodnoty výkonů v seznamu zdravotních výkonů

Kalkulační vzorec, který je používán pro výpočet bodové hodnoty zdravotních výkonů v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

12. 1. 2016 Celý článek »

Vzor návrhu registračního listu zdravotního výkonu

Elektronický formulář slouží pro specifikaci návrhu nového zdravotního výkonu, změnu stávajícího zdravotního výkonu a pro podání návrhu na zrušení zdravotního výkonu v seznamu zdravotních výkonů.

12. 1. 2016 Celý článek »

Žádost o přidání nové položky do číselníku seznamu zdravotních výkonů

Žádost slouží k zajištění doplnění nové položky (přístroj, přímo spotřebovaný materiál, přímo spotřebovaný léčivý přípravek, zvlášť účtovaný materiál, zvlášť účtovaný léčivý přípravek) do výkonu, která dosud není v číselníku seznamu zdravotních výkonů.

12. 1. 2016 Celý článek »