S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Pracovní skupina k Seznamu výkonů

Předkládané návrhy na jednání Pracovní skupiny k SZV MZ

27. 8. 2020 Celý článek »

Zápisy z jednání Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů

Zápisy z jednání naleznete v příloze.

19. 4. 2018 Celý článek »

Žádost o projednání návrhu registračního listu zdravotního výkonu na jednání Pracovní skupiny k SZV

4. 5. 2017 Celý článek »

Kalkulační vzorec pro výpočet bodové hodnoty výkonů v seznamu zdravotních výkonů

Kalkulační vzorec, který je používán pro výpočet bodové hodnoty zdravotních výkonů v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

12. 1. 2016 Celý článek »

Vzor návrhu registračního listu zdravotního výkonu

Elektronický formulář slouží pro specifikaci návrhu nového zdravotního výkonu, změnu stávajícího zdravotního výkonu a pro podání návrhu na zrušení zdravotního výkonu v seznamu zdravotních výkonů.

12. 1. 2016 Celý článek »

Žádost o přidání nové položky do číselníku seznamu zdravotních výkonů

Žádost slouží k zajištění doplnění nové položky (přístroj, přímo spotřebovaný materiál, přímo spotřebovaný léčivý přípravek, zvlášť účtovaný materiál, zvlášť účtovaný léčivý přípravek) do výkonu, která dosud není v číselníku seznamu zdravotních výkonů.

12. 1. 2016 Celý článek »

Standardní postup předkládání návrhů registračních listů zdravotních výkonů do Seznamu zdravotních výkonů

3. 1. 2012 Celý článek »

Statut a Jednací řád Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Příkaz ministra č. 29/2018, kterým se vydává Statut a Jednací řád Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

7. 6. 2011 Celý článek »