S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

REACT-EU

Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizovalo avíza výzev ReactEU

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako Řídicí orgán IROP, dne 5. března 2021 aktualizovalo avíza výzev č. 98, 99 a 100 V rámci ReactEU. Avízo výzvy č. 98 – předmětem aktualizace […]

5. 3. 2021 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví vydalo Metodický pokyn pro předkládání projektových záměrů v rámci investičního nástroje REACT-EU

V souvislosti s finalizací příprav investičního nástroje REACT-EU vydalo Ministerstvo zdravotnictví Metodický pokyn pro předkládání projektových záměrů v rámci investičního nástroje REACT-EU, který představuje doplňkový nástroj k příkazu ministra č. 12/2017. Tento metodický […]

26. 2. 2021 Celý článek »

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo avíza výzev ReactEU

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu, zveřejnilo avíza výzev v rámci nástroje ReactEU. Na oblast zdravotnictví jsou zaměřeny následující výzvy: Výzva č. 98 Rozvoj, modernizace a […]

26. 2. 2021 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo finální podobu Seznamu přístrojové techniky v ReactEU

V souvislosti s postupem příprav nového investičního nástroje ReactEU, který bude implementován jako Prioritní osa 6 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2014-2020 vydává Ministerstvo zdravotnictví Seznam přístrojového vybavení pro plánované výzvy […]

12. 2. 2021 Celý článek »

Koncepční skupina projednala finální rozdělení alokace ReactEU na oblast zdravotnictví

Dne 2. února 2020 se uskutečnilo 3. jednání Koncepční pracovní skupiny pro rozvoj a posílení odolnosti systému českého zdravotnictví s ohledem na využití prostředků ReactEU. Na tomto jednání byli členové […]

3. 2. 2021 Celý článek »

Centrum pro regionální rozvoj zřídilo kontaktní místo pro konzultace veřejných zakázek z IROP – ReactEU

V souvislosti s přípravou nového investičního nástroje ReactEU zřídilo Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro účely dílčích konzultací k veřejným zakázkám, plánovaným k financování z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kontaktní […]

28. 1. 2021 Celý článek »

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb s urgentními příjmy

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznamu poskytovatelů s urgentním příjmem I. a II. typu, který vychází z Memoranda Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven o spolupráci při budování sítě zdravotnických zařízení s funkčními urgentními příjmy v ČR.

7. 1. 2021 Celý článek »

MZ definovalo bližší parametry podpory v rámci investičního nástroje ReactEU

V návaznosti na jednání Koncepční pracovní skupiny pro rozvoj a posílení odolnosti systému českého zdravotnictví s ohledem na využití prostředků ReactEU Ministerstvo zdravotnictví upřesnilo další parametry podpory v rámci nového investičního […]

29. 12. 2020 Celý článek »

MZ upřesnilo priority v rámci investičního nástroje ReactEU – v následujících třech letech budou moci být realizovány projekty až za 15 miliard

Dne 19. listopadu 2020 se uskutečnilo jednání Koncepční pracovní skupiny pro rozvoj a posílení odolnosti systému českého zdravotnictví s ohledem na využití prostředků ReactEU. Hlavním bodem bylo bližší určení aktivit […]

20. 11. 2020 Celý článek »

REACT-EU: Dodatečné investiční prostředky v rámci EU fondů pro zdravotnictví

REACT-EU je novým evropským investičním nástrojem, který umožní čerpat další prostředky v oblasti zdravotnictví v tomto programovém období kohezní politiky a který představuje mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci cíle […]

29. 10. 2020 Celý článek »