Podpora plánování rozvoje integrované zdravotní a sociální péče – KRAPL

Informace o projektu

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu Podpora plánování rozvoje integrované zdravotní a sociální péče (CZ.03.02.02/00/22_046/0003791) v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. Nefinančním partnerem projektu je Ministerstvo […]

12. 12. 2023 Celý článek »