S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova

Informace pro příjemce dotace v rámci dotačních programů na podporu pilotních ordinací pro osoby bez přístřeší k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nepříznivé epidemiologické situace – prodloužení platnosti výjimek

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje prodloužení platnosti výjimek upravujících pravidla realizace aktivit a úpravu Metodiky dotačních programů v době nepříznivé epidemiologické situace až do 30. 6. 2021.

18. 12. 2020 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace v rámci dotačních programů na podporu pilotních ordinací pro osoby bez přístřeší k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nepříznivé epidemiologické situace

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a úpravu Metodiky dotačních programů v době nepříznivé epidemiologické situace zejména v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu […]

3. 11. 2020 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace – s platností od 15.10.2020 byla upravena Metodika programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší I a II.

Ministerstvo zdravotnictví na základě zkušeností s realizací pilotních provozů Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší a Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší II, upravilo Metodiku programu Poskytování zdravotně […]

15. 10. 2020 Celý článek »

V rámci programu Poskytovaní zdravotně sociálních služeb pro osoby bez přístřeší II byly vybrány dvě pilotní ordinace, začnou fungovat od srpna

Ze žadatelů o podporu z programu Poskytovaní zdravotně sociálních služeb pro osoby bez přístřeší II (dále jen „Program“) byly odbornou komisí doporučeny k financování všechny došlé žádosti. Přílohou této zprávy je seznam […]

15. 7. 2020 Celý článek »

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 23. dubna 2020 2. výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší II (dále jen „Program“), do kterého […]

23. 4. 2020 Celý článek »

Informace o proběhlém semináři pro potenciální žadatele

Dne 31. října 2019 se uskutečnil na Ministerstvu zdravotnictví seminář pro potenciální uchazeče o dotaci v rámci programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší (dále jen „Program“). Během tohoto semináře […]

6. 11. 2019 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 17. října 2019 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší (dále jen „Program“), do kterého mohou […]

17. 10. 2019 Celý článek »

Informace o uskutečněné předběžné tržní konzultaci k projektu Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova

Dne 8. ledna 2019 se uskutečnila předběžná tržní konzultace (dále jen „PTK“), v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů […]

25. 1. 2019 Celý článek »

Informace o projektu Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641,  v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. Projekt […]

14. 1. 2019 Celý článek »

Oznámení o plánované předběžné tržní konzultaci

  V souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se dne 8. 1. 2019 od 9:00 hodin v budově Ministerstva […]

19. 12. 2018 Celý článek »