Zavádění systému řízení kvality v Ministerstvu zdravotnictví

Informace o projektu Zavádění systému řízení kvality v Ministerstvu zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu Zavádění systému řízení kvality v Ministerstvu zdravotnictví, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0016085. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost. […]

23. 7. 2020 Celý článek »