S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie

Schválení žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie

V rámci výzvy k předkládání žádostí o dotaci v Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie II. zveřejněné dne 22. dubna 2021 s termínem příjmu žádostí o poskytnutí dotace do […]

11. 1. 2022 Celý článek »

Schválení Žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie

V rámci Výzvy k předkládání žádostí o dotaci v Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie II. zveřejněné dne 22. dubna 2021 s termínem příjmu žádostí o poskytnutí dotace do […]

14. 12. 2021 Celý článek »

Aktualizace Metodického pokynu pro účastníky zapojené do projektu na základě Výzvy vyhlášené v roce 2021

S platností od 1. 11. 2021 došlo ke změně monitorovacích období, a tudíž také ke změně termínu odevzdání podkladů k 1. monitorovacím zprávám. 1. monitorovací období aktuálně končí ke dni 31. 12. […]

3. 11. 2021 Celý článek »

Schválení Žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie

V rámci Výzvy k předkládání žádostí o dotaci v Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie II. zveřejněné dne 22.4. s termínem příjmu žádostí o poskytnutí dotace od 6. 5. 2021 do […]

14. 9. 2021 Celý článek »

Aktualizace Metodického pokynu

S platností od 17. 5. 2021 byl aktualizován Metodický pokyn ke klíčovým aktivitám specializačního vzdělávání pro účastníky zapojené do projektu v roce 2020. Cílem aktualizace je upřesnění a […]

18. 5. 2021 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie II

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 22. dubna 2021 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie II., do které se mohou hlásit zaměstnavatelé […]

22. 4. 2021 Celý článek »

Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie – zvýšení limitu pro maximální mzdové/platové příspěvky

S platností od 1. 1. 2021 byl zvýšen limit pro maximální mzdové/platové příspěvky pro zaměstnavatele účastníků projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie. Od roku 2021 bude maximální mzdový příspěvek ve výši 271,50 Kč/hod.  Tato změna se […]

14. 12. 2020 Celý článek »

Metodický list k distančnímu způsobu realizace kurzů

V příloze naleznete Metodický list k distančnímu způsobu realizace kurzů, který je určen pro organizace zapojené do projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie“, a to pro: •            zaměstnavatele účastníků ; […]

24. 11. 2020 Celý článek »

Schválení žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie

V rámci Výzvy dotačního programu projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie zveřejněné v termínu od 19.2.2020 do 30.6.2020 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví 10 žádostí o poskytnutí dotace. Všechny obdržené žádosti prošly posouzením […]

3. 9. 2020 Celý článek »

Aktualizace Metodického pokynu a vzoru Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Ministerstvo zdravotnictví České republiky aktualizuje s platností od 26.8.2020 Metodický pokyn ke klíčovým aktivitám specializačního vzdělávání (dále jen „Metodický pokyn“) projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie“, registrační číslo Projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219. […]

26. 8. 2020 Celý článek »