Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie

Aktualizace Metodického pokynu pro zaměstnavatele (verze 4.0, platná od 1.1.2022) účastníků zapojených do projektu do 31.12.2019

S platností od 1. ledna 2022 došlo k navýšení mzdového příspěvku pro účastníky Specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie následujícím způsobem: Období Výše maximálních nákladů na mzdu/plat nebo náhrady mzdy/platu […]

7. 2. 2022 Celý článek »

Aktualizace Metodického pokynu č. 6 pro účastníky zapojené do projektu na základě Výzvy vyhlášené v roce 2020

S platností od 1. ledna 2022 došlo k navýšení mzdového příspěvku pro účastníky Specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie následujícím způsobem: Období Výše maximálních výdajů na mzdu/plat nebo náhrady mzdy/platu za pracovní volno […]

3. 2. 2022 Celý článek »

Aktualizace Metodického pokynu č. 2 pro účastníky zapojené do projektu na základě Výzvy vyhlášené v roce 2021

S platností od 1. ledna 2022 došlo k navýšení mzdového příspěvku pro účastníky Specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie následujícím způsobem: Období Výše maximálních výdajů na mzdu/plat nebo náhrady mzdy/platu za pracovní volno […]

3. 2. 2022 Celý článek »

Schválení žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie

V rámci výzvy k předkládání žádostí o dotaci v Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie II. zveřejněné dne 22. dubna 2021 s termínem příjmu žádostí o poskytnutí dotace do […]

11. 1. 2022 Celý článek »

Schválení Žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie

V rámci Výzvy k předkládání žádostí o dotaci v Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie II. zveřejněné dne 22. dubna 2021 s termínem příjmu žádostí o poskytnutí dotace do […]

14. 12. 2021 Celý článek »

Aktualizace Metodického pokynu pro účastníky zapojené do projektu na základě Výzvy vyhlášené v roce 2021

S platností od 1. 11. 2021 došlo ke změně monitorovacích období, a tudíž také ke změně termínu odevzdání podkladů k 1. monitorovacím zprávám. 1. monitorovací období aktuálně končí ke dni 31. 12. […]

3. 11. 2021 Celý článek »

Schválení Žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie

V rámci Výzvy k předkládání žádostí o dotaci v Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie II. zveřejněné dne 22.4. s termínem příjmu žádostí o poskytnutí dotace od 6. 5. 2021 do […]

14. 9. 2021 Celý článek »

Aktualizace Metodického pokynu

S platností od 17. 5. 2021 byl aktualizován Metodický pokyn ke klíčovým aktivitám specializačního vzdělávání pro účastníky zapojené do projektu v roce 2020. Cílem aktualizace je upřesnění a […]

18. 5. 2021 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie II

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 22. dubna 2021 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v Programu specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie II., do které se mohou hlásit zaměstnavatelé […]

22. 4. 2021 Celý článek »

Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie – zvýšení limitu pro maximální mzdové/platové příspěvky

S platností od 1. 1. 2021 byl zvýšen limit pro maximální mzdové/platové příspěvky pro zaměstnavatele účastníků projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie. Od roku 2021 bude maximální mzdový příspěvek ve výši 271,50 Kč/hod.  Tato změna se […]

14. 12. 2020 Celý článek »