Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu podporujícího specializační vzdělávání dětských neurologů

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo dne 19. února 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu podporujícího specializační vzdělávání dětských neurologů, do které se mohou hlásit zaměstnavatelé lékařů, kteří se plánují vzdělávat v oboru dětská […]

19. 2. 2020 Celý článek »

Metodický pokyn pro zaměstnavatele – pro účastníky zapojené do projektu před 1.1.2020

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanovuje Metodický pokyn pro zaměstnavatele (Přímá podpora), který upravuje pravidla a podmínky způsobilých výdajů, jejich dokladování, ohlašování změn, publicity, financování a další povinnosti zaměstnavatelů v rámci […]

24. 10. 2019 Celý článek »

Metodický pokyn pro vzdělávací pracoviště – pro účastníky zapojené do projektu před 1.1.2020

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanovuje Metodický pokyn pro vzdělávací pracoviště (Realizace kurzů a praxí), který upravuje pravidla a podmínky způsobilých výdajů, jejich dokladování, ohlašování změn, publicity, financování a další povinnosti […]

23. 10. 2019 Celý článek »

Informace o projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie

  Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie. Předmětem projektu je zajištění specializačního vzdělávání dětských neurologů. Vzdělávání bude určeno pro […]

29. 6. 2018 Celý článek »