Publicita REACT-EU v resortu zdravotnictví

Informace k projektu Publicita REACT-EU v resortu zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem Publicita REACT-EU v resortu zdravotnictví (CZ.06.7.127/0.0/0.0/21_126/0017552), který je spolufinancován z EU a ze státního rozpočtu ČR. Projekt má […]

17. 8. 2023 Celý článek »