Provedení energeticky úsporných opatření v budově Ministerstva zdravotnictví

Informace o projektu UV955/2016/5 Provedení energeticky úsporných opatření v budově Ministerstva zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu UV955/2016/5 Provedení energeticky úsporných opatření v budově Ministerstva zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha, reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006279. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti […]

21. 5. 2020 Celý článek »