S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Podpora vzniku Center duševního zdraví III

Informace o proběhlém semináři pro žadatele ze dne 12. března 2020

Dne 12. března 2020 se uskutečnil na Ministerstvu zdravotnictví seminář pro žadatele v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III, projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646), který […]

17. 3. 2020 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 14. února 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, […]

14. 2. 2020 Celý článek »

Informace o proběhlém semináři pro potenciální žadatele

Dne 8. října 2019 se uskutečnil na Ministerstvu zdravotnictví seminář pro potenciální uchazeče o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III. Během tohoto semináře byly účastníkům semináře představeny informace […]

11. 10. 2019 Celý článek »

Seminář pro potenciální žadatele

  Dne 8. října 2019 se uskuteční na Ministerstvu zdravotnictví seminář pro potenciální uchazeče o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III. Během tohoto semináře získají jeho účastníci informace […]

20. 9. 2019 Celý článek »

Informace o projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu spolufinancovaného Evropskopu unií z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Podpora vzniku Center duševního zdraví III. Předmětem projektu je vznik a zajištění fungování Center duševního zdraví (dále […]

8. 8. 2019 Celý článek »