S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Podpora vzniku Center duševního zdraví III

Ministerstvo zdravotnictví vybralo poslední CDZ v rámci Programu Podpory Center duševního zdraví III/2 – CDZ Klatovy

V rámci Programu Podpory Center duševního zdraví III/2, který je součástí projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“ realizovaného MZ v rámci Operačního programu Zaměstnanost byly podány dvě žádosti o […]

18. 12. 2020 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace v rámci dotačních programů na podporu CDZ III a CDZ III/2 k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nepříznivé epidemiologické situace

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a úpravu Metodiky dotačních programů v době nepříznivé epidemiologické situace zejména v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v […]

18. 12. 2020 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace v rámci dotačních programů na podporu CDZ III k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nepříznivé epidemiologické situace

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a úpravu Metodiky dotačních programů v době nepříznivé epidemiologické situace zejména v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v […]

2. 11. 2020 Celý článek »

Informace o uskutečněném semináři pro příjemce dotace CDZ III ze dne 2. září 2020

Dne 2.9. 2020 se na Ministerstvu zdravotnictví uskutečnil seminář pro příjemce dotace v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III, projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646), který […]

21. 9. 2020 Celý článek »

Výzva k předkládání žádosti o dotace z Programu podpory Center duševního zdraví III/2

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 10. září 2020 2. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III (dále jen CDZ III/2), do kterého se […]

10. 9. 2020 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace – 10.8.2020 byla upravena Metodika programu podpory Center duševního zdraví III

Ministerstvo zdravotnictví na základě zkušeností s realizací pilotních provozů CDZ I a CDZ II upravilo Metodiku programu podpory Center duševního zdraví III (nyní verze 3.0). K úpravám došlo kvůli zpřehlednění rovněž v příloze […]

10. 8. 2020 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví vybralo dalších 8 Center duševního zdraví v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III

Ministerstvo zdravotnictví ČR vybralo k podpoře dalších 8 Center duševního zdraví, které doplní stávající síť již existujících 21 Center, která vznikla v rámci předchozích programů podpory. Každé z Center duševního zdraví (dále […]

23. 6. 2020 Celý článek »

Informace o proběhlém semináři pro žadatele ze dne 12. března 2020

Dne 12. března 2020 se uskutečnil na Ministerstvu zdravotnictví seminář pro žadatele v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III, projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646), který […]

17. 3. 2020 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 14. února 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, […]

14. 2. 2020 Celý článek »

Informace o proběhlém semináři pro potenciální žadatele

Dne 8. října 2019 se uskutečnil na Ministerstvu zdravotnictví seminář pro potenciální uchazeče o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III. Během tohoto semináře byly účastníkům semináře představeny informace […]

11. 10. 2019 Celý článek »