Podpora vzniku Center duševního zdraví III

Informace pro příjemce dotace – 10.8.2020 byla upravena Metodika programu podpory Center duševního zdraví III

Ministerstvo zdravotnictví na základě zkušeností s realizací pilotních provozů CDZ I a CDZ II upravilo Metodiku programu podpory Center duševního zdraví III (nyní verze 3.0). K úpravám došlo kvůli zpřehlednění rovněž v příloze […]

10. 8. 2020 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví vybralo dalších 8 Center duševního zdraví v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III

Ministerstvo zdravotnictví ČR vybralo k podpoře dalších 8 Center duševního zdraví, které doplní stávající síť již existujících 21 Center, která vznikla v rámci předchozích programů podpory. Každé z Center duševního zdraví (dále […]

23. 6. 2020 Celý článek »

Informace o proběhlém semináři pro žadatele ze dne 12. března 2020

Dne 12. března 2020 se uskutečnil na Ministerstvu zdravotnictví seminář pro žadatele v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III, projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646), který […]

17. 3. 2020 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 14. února 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, […]

14. 2. 2020 Celý článek »

Informace o proběhlém semináři pro potenciální žadatele

Dne 8. října 2019 se uskutečnil na Ministerstvu zdravotnictví seminář pro potenciální uchazeče o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III. Během tohoto semináře byly účastníkům semináře představeny informace […]

11. 10. 2019 Celý článek »

Seminář pro potenciální žadatele

  Dne 8. října 2019 se uskuteční na Ministerstvu zdravotnictví seminář pro potenciální uchazeče o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III. Během tohoto semináře získají jeho účastníci informace […]

20. 9. 2019 Celý článek »

Informace o projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu spolufinancovaného Evropskopu unií z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Podpora vzniku Center duševního zdraví III. Předmětem projektu je vznik a zajištění fungování Center duševního zdraví (dále […]

8. 8. 2019 Celý článek »