S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Podpora vzniku Center duševního zdraví II

Materiály pro příjemce dotace z Programu podpory Center duševního zdraví

  V přiložených dokumentech naleznete jednotlivé manuály a nástroje k vykazování vůči projektu, sběru dat a evaluaci. Další dotazy týkající se realizace jednotlivých CDZ zasílejte na email: cdz2@mzcr.cz. Vykazování Ke stažení: Přepracovaný rozpočet; […]

13. 6. 2019 Celý článek »

Výsledek hodnocení žádostí o dotaci z Programu podpory Center duševního zdraví II

Na Ministerstvu zdravotnictví zasedala komise odborníků, která vybrala k finanční podpoře nová Centra duševního zdraví. Jedná se o: CDZ Celsuz Brno, CDZ PN Brno, CDZ Hradec Králové, CDZ […]

15. 1. 2019 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví vybralo dalších 15 Center duševního zdraví, spustit by se měla do července

Pět již fungujících Center duševního zdraví doplní dalších patnáct center rozmístěných po celé republice. Ta vzniknou v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II, do kterého se v průběhu listopadu 2018 hlásili […]

15. 1. 2019 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 10. října 2018 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, […]

10. 10. 2018 Celý článek »

Informace o projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví II.

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Podpora vzniku Center duševního zdraví II. Předmětem projektu je vznik a zajištění fungování Center duševního zdraví (dále jen CDZ). Projekt řeší […]

16. 4. 2018 Celý článek »