Podpora vzniku Center duševního zdraví I

Vydání nového Standardu služeb poskytovaných v Centrech duševního zdraví (CDZ) pro osoby se závažným chronickým duševním onemocněním (SMI)

V rámci realizace Strategie reformy psychiatrické péče schválené Ministerstvem zdravotnictví České republiky (dále též „MZ ČR“) dne 8. 10. 2013 byl ve Věstníku MZ ČR č. 5/2016 vydán Standard péče poskytované […]

7. 7. 2021 Celý článek »

Externí evaluace

Externí evaluaci realizovala firma EACE, která předložila v rámci veřejné zakázky nejlepší nabídku. Zpráva zahrnuje procesní evaluaci, jež popisuje a analyzuje průběh a řízení projektu. Těžištěm zprávy jsou nicméně zjištění založená […]

7. 7. 2021 Celý článek »

Interní evaluace

Dopadová evaluace projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví I. vznikla ve spolupráci interních evaluátorů a ÚZIS. Obsahuje analýzu kvantitativních dat, která byla sbírána po celou dobu trvání projektu. Najdete zde […]

7. 7. 2021 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 23.března 2018 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří […]

18. 6. 2018 Celý článek »

Materiály pro příjemce dotace z Programu podpory Center duševního zdraví

  Veškeré dotazy k provozu Center duševního zdraví prosím směřujte na email cdz1@mzcr.cz. V přiložených dokumentech naleznete odpovědi na časté dotazy týkající se podmínek evaluace výstupů CDZ a zdravotních kódů CDZ. Aktuálně ke […]

18. 6. 2018 Celý článek »

V rámci Programu podpory Center duševního zdraví bylo vybráno prvních pět, začnou fungovat už od července

Z uchazečů o podporu z Programu podpory Center duševního zdraví bylo odbornou komisí vybráno prvních pět center, která by měla dotaci obdržet. CDZ v Přerově, Havlíčkově Brodě, Brně, Praze 9 – Proseku a […]

18. 6. 2018 Celý článek »

Informace o projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví I.

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Podpora vzniku Center duševního zdraví I. Předmětem projektu je vznik a zajištění fungování Center duševního zdraví (dále jen CDZ). Projekt řeší […]

28. 7. 2017 Celý článek »