Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče

Informace pro příjemce dotace – s platností od 2.11.2020 byla upravena Metodika programu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče

Ministerstvo zdravotnictví na základě zkušeností s realizací pilotního provozu paliativních týmů v dotovaných nemocnicích a v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací upravilo Metodiku Programu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti […]

2. 11. 2020 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace – účinnost výjimek upravujících realizaci aktivit a způsobilost výdajů byla posunuta do 30. 6. 2020

Ministerstvo zdravotnictví prodlužuje účinnost výjimek upravujících pravidla realizace aktivit a způsobilosti výdajů v návaznosti na mimořádnou situaci způsobenou onemocněním COVID-19. 

15. 5. 2020 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace v rámci dotačního programu na podporu nemocniční paliativní péče k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době mimořádné situace způsobené nemocí COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a způsobilosti výdajů v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za […]

17. 4. 2020 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví zdárně pokračuje v projektu na podporu paliativní péče v nemocnicích

Práce na projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277, v rámci OP Zaměstnanost, jehož první fáze byla spuštěna počátkem […]

18. 12. 2019 Celý článek »

Spuštění webových stránek projektů na podporu paliativní péče

V rámci projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277 a projektu Podpora paliativní péče- zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní […]

19. 11. 2019 Celý článek »

Pilotní provoz nemocničních paliativních týmů odstartuje 1. června

Pilotní provoz bude zahájen na sedmi pracovištích, kterým byla dotace na podporu paliativní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních byla schválena, a to jak na paliativní péči pro dospělé, tak pro děti.

4. 6. 2019 Celý článek »

Projekt na podporu paliativní péče v nemocnicích získal odbornou podporu a čeká ho první ostrá zkouška

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo k 21. lednu dotační řízení pro lůžková zdravotnická zařízení, ve kterých bude v průběhu 21 měsíců probíhat pilotní ověření realizace programu paliativní péče v nemocnicích.

23. 1. 2019 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu Podpory paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 21.1.2019 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu Podpory paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, […]

21. 1. 2019 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví zdárně pokračuje v projektu na podporu paliativní péče v nemocnicích

Projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP a spolufinancuje Evropská unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu. 

28. 8. 2018 Celý článek »

Informace o projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, reg číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277,  v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financovaného Evropskou […]

30. 1. 2018 Celý článek »