S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče

Informace pro příjemce dotace v rámci dotačního programu na podporu MSPP – prodloužení výjimek k realizaci pilotních provozů

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje prodloužení platnosti výjimek upravujících pravidla realizace aktivit a úpravu Metodiky dotačního programu v době nepříznivé epidemiologické situace až do 30. 6. 2021.  

18. 12. 2020 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace v rámci dotačního programu na podporu MSPP k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nepříznivé epidemiologické situace

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a úpravu Metodiky dotačního programu v době nepříznivé epidemiologické situace zejména v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných […]

26. 10. 2020 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace – účinnost výjimek upravujících realizaci aktivit a způsobilost výdajů byla posunuta do 30. 6. 2020

Ministerstvo zdravotnictví prodlužuje účinnost výjimek upravujících pravidla realizace aktivit a způsobilosti výdajů v návaznosti na mimořádnou situaci způsobenou onemocněním COVID-19   PŘÍLOHY: Výjimky pro nouzový stav – MSPP_v2

15. 5. 2020 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace v rámci dotačního programu na podporu domácí paliativní péče k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době mimořádné situace způsobené nemocí COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a způsobilosti výdajů v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem […]

17. 4. 2020 Celý článek »

Pozvánka na odborný seminář k poskytování mobilní specializované paliativní péče a řízení organizace

  Ministerstvo zdravotnictví ve dnech 26. – 27. 3. 2020 pořádá 1. a 2. odborný seminář k poskytování mobilní specializované paliativní péče a řízení organizace. Semináře se budou konat na Ministerstvu zdravotnictví. […]

2. 3. 2020 Celý článek »

Spuštění webových stránek projektů na podporu paliativní péče

V rámci projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277 a projektu Podpora paliativní péče- zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní […]

19. 11. 2019 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví schválilo devět dotací na podporu mobilní specializované paliativní péče

Ministerstvo zdravotnictví schválilo celkem devět žádostí o dotaci na podporu mobilní specializované paliativní péče v celkové částce 41 milionů Kč.

18. 7. 2019 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory mobilní specializované paliativní péče

Cílem programu je zlepšit v deseti vybraných regionech přístup osob žijících s nevyléčitelnou nemocí ke kvalitní multidisciplinární péči a paliativní medicíně v domácím prostředí.

27. 3. 2019 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory mobilní specializované paliativní péče

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 22. března 2019 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory mobilní specializované paliativní péče (dále jen „Program“), do kterého mohou podat  […]

22. 3. 2019 Celý článek »

Metodiky pro poskytovatele mobilní specializované paliativní péče k projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo v rámci projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče“ tři metodiky určené poskytovatelům Mobilní specializované paliativní péče (MSPP), kteří chtějí systematicky pracovat na […]

25. 2. 2019 Celý článek »