Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 7. května 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty (ARP-AD), do kterého se mohou hlásit […]

7. 5. 2020 Celý článek »

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 30. dubna 2020 Výzvu č.2 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a […]

30. 4. 2020 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 20. března 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem (AMT), do kterého se mohou […]

20. 3. 2020 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením

  Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 31. ledna 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty […]

31. 1. 2020 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 20. prosince 2019 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty (dále […]

20. 12. 2019 Celý článek »

Důležitá informace pro žadatele – text Výzvy ARP byl upraven dne 6.11.2019

Dne 6. 11. 2019 byla upravena Výzva k předkládání Žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí, která byla vyhlášena dne 25. 10. 2019 (dále jen Výzva). […]

6. 11. 2019 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí

  Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 25. října 2019 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí […]

25. 10. 2019 Celý článek »

Informace o workshopu ze dne 17. dubna 2019

  Dne 17. dubna 2019 proběhl v PN Bohnice informační workshop, avizovaný na webu Reformy psychiatrické péče, pro potenciální žadatele o dotaci v rámci projektu Nové služby reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217 realizovaného Ministerstvem […]

3. 6. 2019 Celý článek »

Informace o projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné (Podpora nových služeb). Tento projekt je dalším ze šesti systémových projektů MZČR na […]

11. 7. 2018 Celý článek »