Integrovaný systém uživatelů pro krajské hygienické stanice

Informace o projektu Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice. Cílem projektu je vybudování nového jednotného integrovaného komunikačního systému MZ ČR pro krajské […]

21. 1. 2019 Celý článek »

Informace o projektu financovaném z IROP „Integrovaný systém uživatelů pro krajské hygienické stanice“

Projekt “Integrovaný systém uživatelů pro krajské hygienické stanice”  reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006346  je spolufinancovaný Evropskou unií.   Rozpočet projektu: 77 824 289,99 Kč z toho: EU 62 931 055,61 Kč             SR 14 893 234,38 Kč   Doba […]

1. 6. 2018 Celý článek »