S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti

Informace pro příjemce dotace – s platností od 1.4.2021 byly upraveny Pokyny pro žadatele a příjemce programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví upravilo Pokyny pro žadatele a příjemce programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb (nyní verze 2.00). K úpravám došlo v kapitole XVI. Finanční podmínky. Harmonogram plateb byl uveden […]

30. 3. 2021 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví schválilo 13 žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Dne 9. března 2021 provedla Komise pro hodnocení žádostí o dotaci z Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb odborné hodnocení a doporučila vyhovět všem třinácti přijatým žádostem. U […]

17. 3. 2021 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví vstupuje se svým projektem inovativního národního programu dobrovolnictví ve zdravotních službách do další fáze

V projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517, který má za cíl nastavit podmínky pro ukotvení a profesionální řízení dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních, dochází […]

8. 2. 2021 Celý článek »

Nejčastější dotazy při přípravě žádostí o poskytnutí dotace

Informujeme Vás o uveřejnění odpovědí na nejčastější dotazy a nejasnosti, které vznikají při přípravě žádostí o dotaci v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb v rámci projektu […]

4. 12. 2020 Celý článek »

Prezentace pro žadatele a příjemce v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u PZS

Dne 22. října 2020 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb v rámci projektu Efektivizace systému nemocniční péče v […]

20. 11. 2020 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb v rámci projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 22. října 2020 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb v projektu Efektivizace systému nemocniční péče […]

22. 10. 2020 Celý článek »

Informace o projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517,  v rámci Operačního programu Zaměstnanost, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. Projekt vytvoří inovativní národní dobrovolnický […]

18. 6. 2019 Celý článek »