S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti

Ministerstvo zdravotnictví vyhodnocuje situaci v dobrovolnických programech ve zdravotnických zařízeních

V rámci projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517, který má za cíl připravit inovativní a systémově koordinovaný přístup k fungování programu dobrovolnictví ve zdravotnictví a má […]

2. 8. 2022 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace ke způsobilosti výdajů v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Dle kap. XIV. Způsobilé výdaje, jejich dokladování a kontrola Pokynů programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb (verze 5.0) je způsobilý výdaj takový, který: je v souladu s právními […]

13. 6. 2022 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace – s platností od 24.5.2022 byly upraveny Pokyny pro žadatele a příjemce programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví upravilo Pokyny pro žadatele a příjemce Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb (nyní verze 5.0). K úpravám došlo v kapitole VIII. Závazné indikátory a ukazatele a […]

24. 5. 2022 Celý článek »

Realizace druhé části analýz a hodnocení inovovaného programu dobrovolnictví u 16 poskytovatelů zdravotních služeb.

V projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, který má za cíl nastavit podmínky pro ukotvení a profesionální řízení dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních, byla zpracována druhá […]

1. 3. 2022 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace – s platností od 21.10.2021 byly upraveny Pokyny pro žadatele a příjemce programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví upravilo Pokyny pro žadatele a příjemce Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb (nyní verze 4.0). K úpravám došlo v kapitolách VIII. Závazné indikátory a ukazatele a […]

21. 10. 2021 Celý článek »

Realizace úvodních workshopů a zpracování analýzy stávajícího stavu programů dobrovolnictví u poskytovatelů zdravotních služeb

V projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517, který má za cíl nastavit podmínky pro ukotvení a profesionální řízení dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních, dochází ke zpracování analýz […]

30. 9. 2021 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace – s platností od 30.9.2021 byly upraveny Pokyny pro žadatele a příjemce programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví upravilo Pokyny pro žadatele a příjemce Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb (nyní verze 3.0). K úpravám došlo v kapitole XIV. Způsobilé výdaje, jejich dokladování a […]

30. 9. 2021 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace – s platností od 6.9.2021 byl aktualizován seznam příloh Zpráv o realizaci v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo seznam příloh Zprávy o realizaci v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb. Ke stávajícím přílohám byla doplněna příloha P04_ZoR_07 Přehled čerpání dovolené. Byla upravena […]

6. 9. 2021 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace – s platností od 9.8.2021 byla upravena příloha Pokynů pro žadatele a příjemce Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví na základě zkušeností upravilo přílohu Pokynů pro žadatele a příjemce Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb. K úpravám došlo v příloze P04 Výkaz způsobilých výdajů. Projekt […]

9. 8. 2021 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace – s platností od 4.5.2021 byly upraveny přílohy Pokynů pro žadatele a příjemce Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví na základě zkušeností upravilo přílohy Pokynů pro žadatele a příjemce Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb. K úpravám došlo v přílohách P07 Text-povinný plakát a P08 […]

4. 5. 2021 Celý článek »