S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti

Informace pro příjemce dotace – s platností od 21.10.2021 byly upraveny Pokyny pro žadatele a příjemce programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví upravilo Pokyny pro žadatele a příjemce Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb (nyní verze 4.0). K úpravám došlo v kapitolách VIII. Závazné indikátory a ukazatele a […]

21. 10. 2021 Celý článek »

Realizace úvodních workshopů a zpracování analýzy stávajícího stavu programů dobrovolnictví u poskytovatelů zdravotních služeb

V projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517, který má za cíl nastavit podmínky pro ukotvení a profesionální řízení dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních, dochází ke zpracování analýz […]

30. 9. 2021 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace – s platností od 30.9.2021 byly upraveny Pokyny pro žadatele a příjemce programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví upravilo Pokyny pro žadatele a příjemce Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb (nyní verze 3.0). K úpravám došlo v kapitole XIV. Způsobilé výdaje, jejich dokladování a […]

30. 9. 2021 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace – s platností od 6.9.2021 byl aktualizován seznam příloh Zpráv o realizaci v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo seznam příloh Zprávy o realizaci v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb. Ke stávajícím přílohám byla doplněna příloha P04_ZoR_07 Přehled čerpání dovolené. Byla upravena […]

6. 9. 2021 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace – s platností od 9.8.2021 byla upravena příloha Pokynů pro žadatele a příjemce Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví na základě zkušeností upravilo přílohu Pokynů pro žadatele a příjemce Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb. K úpravám došlo v příloze P04 Výkaz způsobilých výdajů. Projekt […]

9. 8. 2021 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace – s platností od 4.5.2021 byly upraveny přílohy Pokynů pro žadatele a příjemce Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví na základě zkušeností upravilo přílohy Pokynů pro žadatele a příjemce Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb. K úpravám došlo v přílohách P07 Text-povinný plakát a P08 […]

4. 5. 2021 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace – s platností od 1.4.2021 byly upraveny Pokyny pro žadatele a příjemce programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví upravilo Pokyny pro žadatele a příjemce programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb (nyní verze 2.00). K úpravám došlo v kapitole XVI. Finanční podmínky. Harmonogram plateb byl uveden […]

30. 3. 2021 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví schválilo 13 žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Dne 9. března 2021 provedla Komise pro hodnocení žádostí o dotaci z Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb odborné hodnocení a doporučila vyhovět všem třinácti přijatým žádostem. U […]

17. 3. 2021 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví vstupuje se svým projektem inovativního národního programu dobrovolnictví ve zdravotních službách do další fáze

V projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517, který má za cíl nastavit podmínky pro ukotvení a profesionální řízení dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních, dochází […]

8. 2. 2021 Celý článek »

Nejčastější dotazy při přípravě žádostí o poskytnutí dotace

Informujeme Vás o uveřejnění odpovědí na nejčastější dotazy a nejasnosti, které vznikají při přípravě žádostí o dotaci v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb v rámci projektu […]

4. 12. 2020 Celý článek »