Výzvy

Semináře pro příjemce v rámci 1. výzvy Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví

Ve dnech 12.9.2013 a 18.9.2013 se uskuteční semináře pro příjemce sub-projektů doporučených hodnotící komisí k financování v rámci 1. výzvy Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví. Semináře se uskuteční dne 12.9.2013 […]

9. 9. 2013 Celý článek »

Oznámení o ukončení procesu výběru sub-projektů předložených do 1. kola výzvy Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví

Dne 23.7.2013 proběhlo jednání hodnotící komise pro výběr sub-projektů v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Hodnotící komisi […]

12. 8. 2013 Celý článek »

Oznámení o ukončení kontroly formálních náležitostí a oprávněnosti sub- projektů předložených do Výzvy č. 1

2. 5. 2013 byla ukončena kontrola formálních náležitostí a oprávněnosti sub-projektů předkládaných do Výzvy č. 1 Programu implementace švýcarsko – české spolupráce.

10. 5. 2013 Celý článek »

Aktuální výzvy (Výzva č. 3)

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 15. 12. 2014 Výzvu č. 3 k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů pro Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Předmětem výzvy jsou aktivity […]

1. 11. 2012 Celý článek »

Plán výzev

Plán výzev je časovým rozvržením vyhlašování jednotlivých Výzev k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na určité časové období.

5. 10. 2011 Celý článek »