Aktuality

Shrnutí výsledků Programu implementace Švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Program implementace Švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (dále jen „Program“) byl realizován od podpisu Grantové dohody v prosinci 2012 do konce února 2017. V tomto období byly vyhlášeny tři otevřené výzvy […]

13. 2. 2018 Celý článek »

Upřesnění informací k oprávněnosti výdajů sub-projektů

Na základě množících se dotazů a vzhledem k blížícímu se nejzazšímu termínu dokončení realizace sub-projektů a termínu oprávněnosti výdajů sub-projektů administrovaných v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, bylo uveřejněno na webových […]

5. 12. 2016 Celý článek »

Upřesnění informací k případným zpožděním s realizací sub-projektů

Informujeme o postupu v případě, kdy příjemci v souvislosti s realizací již běžících aktivit nebo schválených podstatných změn sub-projektu (např. dodatečných aktivit) vzniká riziko zpoždění ohrožující řádné termíny pro ukončení aktivit sub-projektu. V případě […]

2. 11. 2016 Celý článek »

Uveřejnění seznamu realizovaných sub-projektů z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na MZ ČR

Informujeme o všech příjemcích a sub-projektech, které jsou realizovány v Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na MZ ČR. Sub-projekty byly schváleny ve třech výzvách a pokrývají všechny čtyři aktivity Programu. Kompletní […]

21. 10. 2016 Celý článek »

Oznámení o ukončení procesu výběru sub-projektů předložených do výzvy č. 3 a schválení sub-projektů z výzvy č. 1 a výzvy č. 3 k dodatečnému financování

Dne 16. 6. 2015 proběhlo jednání Hodnotící komise pro výběr sub-projektů v rámci výzvy č. 3 k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví. […]

3. 2. 2016 Celý článek »

Seminář pro příjemce v rámci výzvy č. 3 Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví

Dne 2. 9. 2015 se v Praze uskuteční seminář pro příjemce grantu sub-projektů podaných v rámci výzvy č. 3 Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví. Seminář se bude konat od […]

21. 8. 2015 Celý článek »

Výzva k výběru expertních hodnotitelů za účelem evaluace kvality sub-projektů předkládaných do Výzvy č. 3 Programu implementace švýcarsko – české spolupráce

Výzva k výběru expertních hodnotitelů za účelem evaluace kvality sub-projektů předkládaných do Výzvy č. 3 Programu implementace švýcarsko – české spolupráce Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k výběru expertních […]

20. 3. 2015 Celý článek »

Aktualizace Příruček pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů pro Výzvu č. 1, Výzvu č. 2 a Výzvu č. 3

Informujeme o aktualizaci Příruček  pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů pro Výzvu č. 1, Výzvu č. 2 a Výzvu č. 3. V Příručkách pro všechny výše zmíněné výzvy došlo k upřesnění […]

19. 3. 2015 Celý článek »

Prodloužení lhůty pro podávání Žádostí o grant sub-projektu v rámci Výzvy č. 3 Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na MZ ČR

Z důvodu zefektivnění čerpání finančních prostředků z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na MZ ČR byla prodloužena lhůta pro podávání Žádostí o grant sub-projektu v rámci Výzvy č. 3 do 13. […]

25. 2. 2015 Celý článek »

Aktualizace textu výzvy č. 3 Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví

V rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR byl aktualizován text výzvy č. 3 pro předkládání žádostí o grant sub-projektu. V textu výzvy došlo ke změně termínu ukončení […]

16. 1. 2015 Celý článek »