Operační programy pro oblast zdravotnictví v programovém období 2014 – 2020

Seminář k 5. výzvě v IROP „Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie a perinatologie“

Dne 3. 11. 2015 se  v Nostickém paláci  v Praze uskuteční seminář k 5. výzvě v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) – „Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie a perinatologie“. […]

27. 10. 2015 Celý článek »

Seznam vyhlášených výzev v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2014 – 2020

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu, který bude realizován v novém programovém období 2014 – 2020, je možné získat podrobné informace ohledně vyhlášených výzev, které zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj. V […]

2. 10. 2015 Celý článek »

Výzva k náboru externích hodnotitelů pro specifický cíl 2.2.2.- Zvýšení dostupnosti a efektivity zdravotních služeb a umožnění přesunu těžiště psychiatrické péče do komunity

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí byla dne 27. 8. 2015, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, vyhlášena výzva k náboru externích hodnotitelů pro specifický cíl 2.2.2. – „Zvýšení dostupnosti a […]

1. 9. 2015 Celý článek »

Nábor externích hodnotitelů pro Operační program Zaměstnanost – Specifický cíl 2.2.2 „Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity“

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v nejbližších dnech, pravděpodobně v týdnu od 20. července, opět otevře registr hodnotitelů/registraci uchazečů o práci externího hodnotitele žádostí o podporu v OPZ, kam se budou […]

10. 7. 2015 Celý článek »

Základní informace

Období 2014 – 2020 Dne 31.8.2011 schválila vláda České republiky svým Usnesením č. 650/2011 materiál s názvem Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, […]

10. 7. 2015 Celý článek »