Operační programy pro oblast zdravotnictví v programovém období 2014 – 2020

Vyhlášení výzvy č. 54 – Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Dne 15. září 2016 byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášena výzva č. 54 – Deinstitucionalizace psychiatrické péče vyhlašovaná v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Podpora je zaměřena na deinstitucionalizaci psychiatrické péče za účelem […]

3. 10. 2016 Celý článek »

Zkrácení lhůty pro příjem žádostí o podporu dotace/navýšení alokace výzvy (31. výzva – Zvýšení kvality návazné péče)

Vážení uchazeči, Ministerstvo pro místní rozvoj výrazně zkrátilo lhůtu pro příjem žádostí o podporu dotace 31. výzvy – Zvýšení kvality návazné péče z původního 30. 6. 2017, 14:00 na 18. […]

17. 6. 2016 Celý článek »

Harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2017

Aktuální verzi harmonogramu připravovaných výzev pro Integrovaný regionální operační program (IROP) na rok 2017 – platnou k 23. 5. 2016 naleznete v příloze.

25. 5. 2016 Celý článek »

Vyhlášení výzvy č. 31 Zvýšení kvality návazné péče

Dne 5. května 2016 byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášena výzva č. 31 – Zvýšení kvality návazné péče vyhlašované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Podpora je zaměřena na […]

10. 5. 2016 Celý článek »

Změna termínu vyhlášení výzvy č.31 Zvýšení kvality návazné péče IROP

V souvislosti s dodatečnými úpravami textace Výzvy č. 31 – Zvýšení kvality návazné péče vyhlašované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu došlo k posunu termínu vyhlášení této výzvy na 5. […]

26. 4. 2016 Celý článek »

Harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program (IROP) na rok 2016 – k 1. 4. 2016

Aktuální harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program (IROP) na rok 2016 – k 1. 4. 2016 naleznete v příloze. V harmonogramu jsou v rámci zdravotnictví uvedeny tři výzvy: Výzva […]

18. 4. 2016 Celý článek »

Metodický výklad Ministerstva zdravotnictví k dokumentu Koncepce návazné péče resp. k dokumentu Akční plán č. 8b:Zvýšení dostupnosti návazné péče Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020

Cílem tohoto metodického výkladu je usnadnit přípravu projektových záměrů a žádostí pro žadatele o dotace v rámci výzvy Zvýšení kvality návazné péče financované z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Metodický […]

29. 3. 2016 Celý článek »

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operační program Životní prostředí: vyhlášené a plánované výzvy, harmonogram výzev

Na níže uvedeným lincích mohou potencionální žadatelé o podporu získat podrobné informace o požadavcích vyhlášených výzev v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a Operačního programu Životní prostředí. Dále je zde […]

27. 1. 2016 Celý článek »

Integrovaný regionální operační progam, Operační program Zaměstnanost: vyhlášené a plánované výzvy, harmonogram výzev

Na níže uvedeným lincích mohou potencionální žadatelé o podporu získat podrobné informace o požadavcích vyhlášených výzev v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost. Dále je zde možné získat […]

27. 1. 2016 Celý článek »

Výzva pro uchazeče o práci externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech Operačního programu Zaměstnanost

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí byla vyhlášena výzva k náboru externích hodnotitelů žádostí o podporu ve vybraných oblastech Operačního programu Zaměstnanost týkajících se specifického cíle 2.2.2 prioritní […]

25. 1. 2016 Celý článek »