Národní plán obnovy

Seminář pro žadatele o dotaci v rámci Národního plánu obnovy komponenty 6.1 a 6.2

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje pořádá seminář pro žadatele, kteří spadají do okruhu oprávněných žadatelů výzvy č. 1 až 6, vyhlášených v rámci komponenty 6.1 a 6.2. […]

6. 1. 2023 Celý článek »

Upřesňující informace k nastavení harmonogramu připravované výzvy s názvem „Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora sítě pracovišť komplexní rehabilitace“

Vzhledem k nastavení plnění cíle investice „Rehabilitační péče o pacienty zotavující se z kritických stavů“, který bude mimo jiné naplňován připravovanou výzvou s názvem „Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech […]

7. 12. 2022 Celý článek »

Upřesnění postupů týkajících se prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „MZ“) je v rámci Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“) odpovědné za naplnění milníků a cílů stanovených u komponent 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče a […]

6. 12. 2022 Celý článek »

Změna Výzvy k předkládání žádostí o podporu č. 1 s názvem „Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči Masarykova onkologického ústavu“

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 21. září 2022 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.2. Národní plán na posílení onkologické prevence a péče. Nyní […]

1. 12. 2022 Celý článek »

Změna Výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, č. 3 s názvem „Vybudování českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra“

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 6. října 2022 výzvu k předkládání žádostí o podporu č. 3 v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.2. Národní plán na posílení onkologické prevence a péče. […]

30. 11. 2022 Celý článek »

Výzva k výběru externích expertů pro vypracování odborného posudku

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení na pozice externích expertů pro vypracování odborného externího posudku předem definovaného projektu předkládaného do 4. výzvy vyhlášené v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.1 Zvýšení odolnosti […]

7. 11. 2022 Celý článek »

Výzva k výběru externích expertů pro vypracování odborného posudku

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení na pozice externích expertů pro vypracování odborného externího posudku předem definovaného projektu předkládaného do 4. výzvy vyhlášené v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.1 Zvýšení odolnosti […]

7. 11. 2022 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče č. 4 s názvem „Vznik simulačního centra intenzivní medicíny“

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 27. října 2022 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.1. Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče. Předmětem výzvy je podpora […]

27. 10. 2022 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, č. 2 s názvem „Vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny“

Ministerstvo zdravotnictví dne 13. října 2022 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče, s názvem Vybudování centra kardiovaskulární a […]

13. 10. 2022 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, č. 3 s názvem „Vybudování českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra“

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 6. října 2022 výzvu k předkládání žádostí o podporu č. 3 v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.2. Národní plán na posílení onkologické prevence a péče. […]

6. 10. 2022 Celý článek »