Národní plán obnovy

Ministerstvo zdravotnictví schválilo předem definovaný projekt

Ministerstvo zdravotnictví v rámci hodnotícího procesu schválilo žádost o poskytnutí dotace pro předem definovaný projekt, který byl předloženy v rámci výzvy komponenty 6.2 Národního plánu obnovy. Účelem výzvy s názvem „Vybudování českého onkologického […]

29. 8. 2023 Celý článek »

Závazný pokyn č. 6 k Obecným pravidlům pro žadatele a příjemce komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy 1. verze

Ministerstvo zdravotnictví, uveřejňuje 6. Závazný pokyn k Obecným pravidlům pro žadatele a příjemce komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy (NPO). Pravidla jsou základním informačním materiálem pro […]

4. 8. 2023 Celý článek »

Výzva k výběru externích expertů pro vypracování odborných posudků

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení na pozice externích expertů pro vypracování odborných externích posudků pro vyhlášenou výzvu č. 7 Národního plánu obnovy, komponenty 6.1 Zvýšení odolnosti systému […]

4. 8. 2023 Celý článek »

Výzva k výběru externích expertů pro vypracování odborných posudků

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení na pozice externích expertů pro vypracování odborných externích posudků pro vyhlášenou výzvu č. 6 Národního plánu obnovy, komponenty 6.1 Zvýšení odolnosti systému […]

4. 8. 2023 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví schválilo předem definované projekty v rámci prvních třech výzev

Ministerstvo zdravotnictví v rámci hodnotícího procesu schválilo žádosti o poskytnutí dotace pro předem definované projekty, které byly předloženy v rámci 1., 2. a 4. výzvy komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy. […]

19. 7. 2023 Celý článek »

Informace o zveřejnění termínu mimořádného jednání přístrojové komise

Dne 6. 9. 2023 se uskuteční mimořádné jednání přístrojové komise, na kterém budou přednostně posuzovány žádosti na umístění a obnovu nákladných přístrojů, o jejichž financování budou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří […]

18. 7. 2023 Celý článek »

Seminář pro žadatele o dotaci v rámci Národního plánu obnovy pro 7. a 9. výzvu

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje pořádá seminář pro žadatele, kteří spadají do okruhu oprávněných žadatelů výzev č. 7 a 9, vyhlášených v rámci komponent […]

13. 7. 2023 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví změnilo 8. výzvu NPO

Ministerstvo zdravotnictví dne 24. května 2023 vyhlásilo 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.2, s názvem Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče. V současné době došlo k aktualizaci […]

30. 6. 2023 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy č. 7 s názvem „Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora léčebné rehabilitace v rámci poskytovatelů vysoce specializované cerebrovaskulární a traumatologické péče I. typu“

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 30. června 2023 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.1. Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče. Účelem podpory je zvýšení […]

30. 6. 2023 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy č. 9 s názvem „Komplexní informační zázemí pro zvyšování kvality programů screeningu nádorů v rámci Národního screeningového centra“

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 30. června 2023 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.2. Národní plán na podporu onkologické prevence a péče. Předmětem […]

30. 6. 2023 Celý článek »