Dokumenty

FAQ – nejčastější dotazy týkající se přípravy žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů do malých grantových schémat

Nejčastější otázky a nejasnosti vznikající při tvorbě projektových záměrů a přípravě žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů do malých grantových schémat. Otázka: Je možné podat 2 žádosti do obou výzev nebo […]

21. 11. 2014 Celý článek »

Prezentace ze semináře pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů z malých grantových schémat

V této sekci je Vám k dispozici prezentace ze seminářů pro žadatele poskytnutí grantu sub-projektů z výzev pro malá grantová schémata Aktivity I. Psychiatrická péče a Aktivity II. Péče o […]

21. 11. 2014 Celý článek »

Dokumenty k výzvě pro malé grantové schéma Aktivita I. Psychiatrická péče

V této sekci jsou Vám k dispozici základní dokumenty vztahující se k výzvě pro malé grantové schéma Aktivita I. Psychiatrická péče. Těmito jsou: text výzvy v ČJ – příloha č. 1; text výzvy v AJ […]

15. 10. 2014 Celý článek »

Dokumenty k výzvě pro malé grantové schéma Aktivita II. Péče o děti

V této sekci jsou Vám k dispozici základní dokumenty vztahující se k výzvě pro malé grantové schéma Aktivita II. Péče o děti. Těmito jsou: text výzvy v ČJ – příloha č. 1; text výzvy v […]

15. 10. 2014 Celý článek »

FAQ – nejčastější dotazy týkající se podávání žádostí o grant do otevřených výzev Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

Nejčastější otázky a nejasnosti vznikající v návaznosti na podávání žádostí o grant do otevřených výzev do Aktivity I. „Psychiatrická péče“ a do Aktivity II. „Péče o děti“.   Dotazy relevantní pro […]

6. 8. 2014 Celý článek »

Prezentace ze semináře pro žadatele o grant na individuální projekty v rámci Aktivit I. a II.

V této sekci jsou Vám k dispozici prezentace ze semináře pro žadatele  o grant na individuální projekty v rámci Aktivity I. „Psychiatrická péče“ a Aktivity II. „Péče o děti“ Programu […]

25. 7. 2014 Celý článek »

Dokumenty k výzvě do Aktivity I. „Psychiatrická péče“

V této sekci jsou Vám k dispozici základní dokumenty vztahující se k výzvě do Aktivity I. Těmito jsou: text výzvy v ČJ – příloha č. 1; text výzvy v AJ – příloha č. 2; Pokyny […]

12. 6. 2014 Celý článek »

Dokumenty k výzvě do Aktivity II. „Péče o děti“

V této sekci jsou Vám k dispozici základní dokumenty vztahující se k výzvě do Aktivity II. „Péče o děti“. Těmito jsou: Text výzvy v ČJ – příloha č. 1; Text výzvy v AJ […]

12. 6. 2014 Celý článek »

Prezentace a ostatní dokumenty z kontaktního semináře

V této sekci jsou Vám k dispozici prezentace z kontaktního semináře, který se uskutečnil 23. dubna 2014 v Olympik hotelu Tristar v Praze, Karlíně a rovněž přehled zúčastněných organizací z […]

28. 4. 2014 Celý článek »

Dokumenty k výzvě pro Fond pro bilaterální spolupráci

V této sekci jsou Vám k dispozici základní dokumenty k výzvě pro Fond pro bilaterální spolupráci. Těmito dokumenty jsou Příručka pro žadatele a příjemce včetně příloh, text výzvy Fondu pro bilaterální […]

3. 4. 2014 Celý článek »