S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Výzvy

CLARIFICATION AND EXTENSION of small grant scheme call (SGS 2): Support of NGOs activities in the field of prevention and early diagnosis of neurodegenerative diseases

On the 31 March 2021, the Ministry of Health as Small Grant Scheme Operator in cooperation with the Ministry of Finance – Programme Operator launched the Open Call for applications […]

27. 5. 2021 Celý článek »

UPŘESNĚNÍ a PRODLOUŽENÍ výzvy malého grantového schématu (MGS 2): Podpora činnosti NNO v oblasti prevence a včasné diagnózy neurodegenerativních onemocnění

Dne 31. března 2021 vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malého grantového schématu ve spolupráci s Ministerstvem financí – Zprostředkovatelem programu výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty malého grantového […]

27. 5. 2021 Celý článek »

Programme Health – Small Grant Scheme Call „Support of NGOs activities in the field of patient organizations“

The Ministry of Health as Small Grant Scheme Operator in cooperation with the Ministry of Finance – Programme Operator announces on 12th April 2021 the Open Call for applications for […]

12. 4. 2021 Celý článek »

Výzva Malého grantového schématu (MGS 3): Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských organizací

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malého grantového schématu ve spolupráci s Ministerstvem financí – Zprostředkovatelem programu vyhlašuje dne 12. 4. 2021 výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty malého grantového […]

12. 4. 2021 Celý článek »

Programme Health – Small Grant Scheme Call „Support of NGOs activities in the field of prevention and early diagnosis of neurodegenerative diseases“

The Ministry of Health as Small Grant Scheme Operator in cooperation with the Ministry of Finance – Programme Operator announces on 31st March 2021 the Open Call for applications for […]

31. 3. 2021 Celý článek »

Výzva Malého grantového schématu (MGS 2): Podpora činnosti NNO v oblasti prevence a včasné diagnózy neurodegenerativních onemocnění

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malého grantového schématu ve spolupráci s Ministerstvem financí – Zprostředkovatelem programu vyhlašuje dne 31. 3. 2021 výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty malého grantového […]

31. 3. 2021 Celý článek »

Programme Health – Small Grant Scheme Call „Support of NGOs activities in the field of mental health of children and adolescents“

The Ministry of Health as Small Grant Scheme Operator in cooperation with the Ministry of Finance – Programme Operator announces on 31st March 2021 the Open Call for applications for […]

31. 3. 2021 Celý článek »

Výzva Malého grantového schématu (MGS 1): Podpora činnosti NNO v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malého grantového schématu ve spolupráci s Ministerstvem financí – Zprostředkovatelem programu vyhlašuje dne 31. 3. 2021 výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty malého grantového […]

31. 3. 2021 Celý článek »

Otevřená výzva č. 2 k předkládání žádostí o grant na projekty z Fondů EHP 2014-2021 v Programu Zdraví

Oblast podpory: Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci. Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu vyhlašuje dne […]

3. 8. 2020 Celý článek »

Vyhlášení 3. Otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje dne 18. června 2020 třetí Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z […]

22. 7. 2020 Celý článek »