S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výzvy

Výsledky výzvy MGS3 zaměřené na podporu pacientských organizací

Ministerstvo zdravotnictví jako zprostředkovatel malých grantových schémat vyhlásilo v letošním roce otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty z Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) 2014-2021 „Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských […]

20. 12. 2021 Celý článek »

Výsledky výzvy MGS2 zaměřené na prevenci a včasnou diagnózu neurodegenerativních onemocnění

Z Fondů Evropského hospodářského prostoru 2014-2021 budou podpořeny 3 projekty zaměřené na prevenci a včasný záchyt demence   Ministerstvo zdravotnictví jako zprostředkovatel malých grantových schémat vyhlásilo v letošním roce otevřenou výzvu k předkládání […]

25. 11. 2021 Celý článek »

Výsledky výzvy MGS1 zaměřené na podporu duševního zdraví dětí a dospívajících

      Z Fondů Evropského hospodářského prostoru 2014-2021 bude podpořeno 5 projektů zaměřených na duševní zdraví dětí a dospívajících Ministerstvo zdravotnictví jako zprostředkovatel malých grantových schémat vyhlásilo v letošním roce otevřenou […]

25. 11. 2021 Celý článek »

CLARIFICATION AND EXTENSION of small grant scheme call (SGS 2): Support of NGOs activities in the field of prevention and early diagnosis of neurodegenerative diseases

On the 31 March 2021, the Ministry of Health as Small Grant Scheme Operator in cooperation with the Ministry of Finance – Programme Operator launched the Open Call for applications […]

27. 5. 2021 Celý článek »

UPŘESNĚNÍ a PRODLOUŽENÍ výzvy malého grantového schématu (MGS 2): Podpora činnosti NNO v oblasti prevence a včasné diagnózy neurodegenerativních onemocnění

Dne 31. března 2021 vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malého grantového schématu ve spolupráci s Ministerstvem financí – Zprostředkovatelem programu výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty malého grantového […]

27. 5. 2021 Celý článek »

Programme Health – Small Grant Scheme Call „Support of NGOs activities in the field of patient organizations“

The Ministry of Health as Small Grant Scheme Operator in cooperation with the Ministry of Finance – Programme Operator announces on 12th April 2021 the Open Call for applications for […]

12. 4. 2021 Celý článek »

Výzva Malého grantového schématu (MGS 3): Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských organizací

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malého grantového schématu ve spolupráci s Ministerstvem financí – Zprostředkovatelem programu vyhlašuje dne 12. 4. 2021 výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty malého grantového […]

12. 4. 2021 Celý článek »

Programme Health – Small Grant Scheme Call „Support of NGOs activities in the field of prevention and early diagnosis of neurodegenerative diseases“

The Ministry of Health as Small Grant Scheme Operator in cooperation with the Ministry of Finance – Programme Operator announces on 31st March 2021 the Open Call for applications for […]

31. 3. 2021 Celý článek »

Výzva Malého grantového schématu (MGS 2): Podpora činnosti NNO v oblasti prevence a včasné diagnózy neurodegenerativních onemocnění

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malého grantového schématu ve spolupráci s Ministerstvem financí – Zprostředkovatelem programu vyhlašuje dne 31. 3. 2021 výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty malého grantového […]

31. 3. 2021 Celý článek »

Programme Health – Small Grant Scheme Call „Support of NGOs activities in the field of mental health of children and adolescents“

The Ministry of Health as Small Grant Scheme Operator in cooperation with the Ministry of Finance – Programme Operator announces on 31st March 2021 the Open Call for applications for […]

31. 3. 2021 Celý článek »