S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Aktuality

Semináře pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty v otevřených výzvách (videozáznam)

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem financí uspořádalo semináře pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty podávané do oblasti podpory duševního zdraví dětí a dospívajících, na kterou je v […]

22. 7. 2020 Celý článek »

Vyhlášení 3. Otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje dne 18. června 2020 třetí Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z […]

22. 7. 2020 Celý článek »

Nejčastější dotazy při přípravě žádostí o grant v rámci výzvy Programu Zdraví Fondů EHP 2014-2021

Informujeme Vás o uveřejnění nejčastějších dotazů a nejasností, které vznikají při tvorbě projektových záměrů a přípravě žádostí o grant do otevřené výzvy Programu Zdraví Fondů EHP 2014-2021. Dotazy naleznete v […]

22. 7. 2020 Celý článek »

Seminář pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty v otevřených výzvách

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem financí pořádá semináře pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty podávané do oblasti podpory duševního zdraví dětí a dospívajících, na kterou je v současné […]

22. 7. 2020 Celý článek »

Prodloužení výzvy k výběru expertních hodnotitelů pro hodnocení kvality projektů

S ohledem na posun v harmonogramu pro vyhlášení výzev a rovněž k období Vánočních svátků a konce roku 2019 si Vám dovolujeme oznámit posunutí termínu pro zaslání vyplněné Žádosti o zaregistrování do […]

15. 1. 2020 Celý článek »

Harmonogram výzev programu „Zdraví“

Za účelem včasného informování potenciálních žadatelů v programu „Zdraví“ zveřejňujeme předpokládaný časový harmonogram otevřených výzev k předkládání projektových žádostí. Výzvy pro předkládání žádostí o grant do Programu Zdraví budou zaměřeny na následující […]

8. 1. 2020 Celý článek »

Prevence duševních onemocnění u dětí: Předběžné oznámení vyhlášení Otevřené výzvy

V zájmu zajištění co nejlepší informovanosti potenciálních zájemců o grant zveřejňujeme informace, týkající se připravovaného vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí o grant na financování projektů pro oblast prevence duševních onemocnění […]

10. 12. 2019 Celý článek »

Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci: Předběžné oznámení vyhlášení Otevřené výzvy

V zájmu zajištění co nejlepší informovanosti potenciálních zájemců o grant zveřejňujeme informace, týkající se připravovaného vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí o grant na financování projektů pro oblast prevence přenosných a […]

10. 12. 2019 Celý článek »

Výzva k výběru expertních hodnotitelů pro hodnocení kvality projektů

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje Výzvu k výběru expertních hodnotitelů za účelem evaluace kvality projektů předkládaných do Výzvy č. 1 Duševní zdraví dětí a Výzvy č. 2 Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v […]

5. 12. 2019 Celý článek »

Prodloužení 1. otevřené výzvy pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy programu Zdraví

dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo financí ČR, Zprostředkovatel programu Zdraví, PRODLUŽUJE první otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Bilaterálních […]

24. 9. 2019 Celý článek »