S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Aktuality

Seminář pro žadatele o grant na projekty malého grantového schématu

Ministerstvo zdravotnictví pořádá seminář pro žadatele o grant na projekty Malého grantového schématu v rámci programu zdraví. Seminář se uskuteční dne 26. dubna 2021 online prostřednictvím platformy Webex, kterou je možné […]

9. 4. 2021 Celý článek »

Výsledky otevřené výzvy ZDOVA2 zaměřené na prevenci přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu Zdraví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu Zdraví vyhlásilo v roce 2020 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondů EHP 2014-2021 „Prevence přenosných a […]

11. 3. 2021 Celý článek »

Výsledky otevřené výzvy ZDOVA1 zaměřené na podporu duševního zdraví dětí a dospívajících

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu Zdraví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu Zdraví vyhlásilo v roce 2020 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondů EHP 2014-2021 „Podpora duševního zdraví […]

16. 2. 2021 Celý článek »

Předem definované projekty realizované v rámci programu „Zdraví“ Fondů EHP 2014-2021

V současnosti již probíhá realizace tří tzv. „předem definovaných projektů“ v rámci programu „Zdraví“ nového programového období Fondů EHP. O co jde? V rámci programu „Zdraví“ jsou nebo budou realizovány tři typy projektů […]

5. 2. 2021 Celý článek »

Předběžné oznámení vyhlášení výzvy do Malého grantového schématu č. 3

Ministerstvo zdravotnictví ČR (Zprostředkovatel Malých grantových schémat MGS) ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR (Zprostředkovatel programu Zdraví) a Norským institutem veřejného zdraví (Partner programu Zdraví z donorského státu) mají to […]

9. 11. 2020 Celý článek »

Předběžné oznámení připravovaných výzev do Malých grantových schémat č. 1 a 2

Ministerstvo zdravotnictví ČR (Zprostředkovatel Malých grantových schémat MGS) ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR (Zprostředkovatel programu Zdraví) a Norským institutem veřejného zdraví (Partner programu Zdraví z donorského státu) mají to […]

11. 9. 2020 Celý článek »

Díky bilaterálním iniciativám české organizace navázaly anebo prohloubily vztahy s norskými a islandskými partnery

Organizace seminářů pro odbornou veřejnost, vytvoření společných analýz, zlepšení vzájemného porozumění a často také dohody na pokračující spolupráci a společných projektech. To jsou výsledky tzv. bilaterálních iniciativ programu Zdraví podpořeného […]

10. 9. 2020 Celý článek »

Semináře pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty v otevřených výzvách (videozáznam)

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem financí uspořádalo semináře pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty podávané do oblasti podpory duševního zdraví dětí a dospívajících, na kterou je v […]

22. 7. 2020 Celý článek »

Vyhlášení 3. Otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje dne 18. června 2020 třetí Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z […]

22. 7. 2020 Celý článek »

Nejčastější dotazy při přípravě žádostí o grant v rámci výzvy Programu Zdraví Fondů EHP 2014-2021

Informujeme Vás o uveřejnění nejčastějších dotazů a nejasností, které vznikají při tvorbě projektových záměrů a přípravě žádostí o grant do otevřené výzvy Programu Zdraví Fondů EHP 2014-2021. Dotazy naleznete v […]

22. 7. 2020 Celý článek »