S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Aktuality

Perinatal.cz na cestě za systémovou péčí o duševní zdraví v mateřství

Psychosociální stres během těhotenství a po porodu patří k tématům, kterým stále ještě není věnováno mnoho pozornosti. Změnit se to snaží tým okolo psychiatra Antonína Šebely z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ). […]

28. 6. 2022 Celý článek »

Projekt Antibiotickarezistence.cz výrazně přispěl ke zvýšení znalostí Čechů o užívání antibiotik

Jednu z největších celosvětových zdravotních hrozeb představuje ztráta léčivých účinků antibiotik. Podle některých predikcí může mít v roce 2050 na svědomí více obětí než rakovina. Jednou ze zásadních […]

26. 5. 2022 Celý článek »

Průběžná výzva k předkládání žádostí o uzavření nefinančního partnerství v rámci projektu „Program pro pozitivní rodičovství Triple P“

Nově vyhlašovaná Výzva opět přináší partnerům možnost stát se průkopníky nového přístupu k předcházení problémovému chování dětí a rozvoji emočních obtíží u dětí. Výzva k uzavření nefinančního partnerství je součástí projektu „Program pro […]

16. 3. 2022 Celý článek »

Tisková konference Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP

V souvislosti s realizací projektu „Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních poruch“ z Malého grantového schématu č. 2 se dne 15. února 2022 uskuteční on-line […]

10. 2. 2022 Celý článek »

Seminář pro příjemce grantů na projekty MGS (prezentace)

Dne 9. února se uskutečnil seminář pro příjemce grantů na projekty Malého grantového schématu v rámci programu Zdraví. Seminář proběhl online prostřednictvím platformy Webex. Obsah byl zaměřen na představení kroků a […]

9. 2. 2022 Celý článek »

Nejčastější dotazy příjemců grantů z výzev MGS Programu Zdraví Fondů EHP 2014-2021

Je nutné mít pro projekt samostatný bankovní účet? Na realizaci projektu není nutné mít zřízen zvláštní účet. Pokud si jej zřídíte, poplatky nejsou způsobilým výdajem. Týkají se veřejné zakázky i […]

9. 2. 2022 Celý článek »

Výsledky výzvy MGS3 zaměřené na podporu pacientských organizací

Ministerstvo zdravotnictví jako zprostředkovatel malých grantových schémat vyhlásilo v letošním roce otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty z Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) 2014-2021 „Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských […]

20. 12. 2021 Celý článek »

Výsledky výzvy MGS2 zaměřené na prevenci a včasnou diagnózu neurodegenerativních onemocnění

Z Fondů Evropského hospodářského prostoru 2014-2021 budou podpořeny 3 projekty zaměřené na prevenci a včasný záchyt demence   Ministerstvo zdravotnictví jako zprostředkovatel malých grantových schémat vyhlásilo v letošním roce otevřenou výzvu k předkládání […]

25. 11. 2021 Celý článek »

Výsledky výzvy MGS1 zaměřené na podporu duševního zdraví dětí a dospívajících

      Z Fondů Evropského hospodářského prostoru 2014-2021 bude podpořeno 5 projektů zaměřených na duševní zdraví dětí a dospívajících Ministerstvo zdravotnictví jako zprostředkovatel malých grantových schémat vyhlásilo v letošním roce otevřenou […]

25. 11. 2021 Celý článek »

V listopadu si celý svět připomíná hrozbu ztráty účinnosti antibiotik

                Antibiotická rezistence, neboli stále větší odolnost bakterií na účinky antibiotik, je problém, který stále nabírá na síle. Pokud bychom nezměnili své chování […]

12. 11. 2021 Celý článek »