Evropský hospodářský prostor a Norské fondy 2014 – 2021

Jak vykouzlit úsměv mámy? Průlomový projekt Perinatal.cz se zabývá ženskou psychikou během těhotenství a mateřství

Jak vykouzlit úsměv mámy? Průlomový projekt Perinatal.cz se zabývá ženskou psychikou během těhotenství a mateřství

V projektu Perinatal.cz se Národní ústav duševního zdraví a Úsměv mámy zaměřily na problematiku duševního zdraví žen v období těhotenství a mateřství. Na oblast, kterou se dosud v České republice […]

9. 2. 2024 Celý článek »

Tři roky pozitivního rodičovství v ČR. Jaká je zkušenost rodičů i odborníků s programem Triple P?

Tři roky pozitivního rodičovství v ČR. Jaká je zkušenost rodičů i odborníků s programem Triple P?

Tříletá pilotáž, lektoři po celé zemi a desítky skupinových kurzů pro rodiče. Použití v rodinách, nemocnicích i střediscích výchovné péče. To jsou výsledky projektu Triple P […]

5. 2. 2024 Celý článek »

Projekt Ano, my můžeme! Českého ILCO: Osvěta o stomii a podpora lidí s vývodem

Projekt Ano, my můžeme! Českého ILCO: Osvěta o stomii a podpora lidí s vývodem

Dobře víme, jak je, obzvláště zpočátku, těžké se s vývodem a s životem s ním vyrovnat. Chtěli jsme naši podporu stomikům ještě zintenzivnit, a proto jsme […]

3. 1. 2024 Celý článek »

Psychika křehké populace předmětem unikátního výzkumu VFN Praha! Jsou duševní poruchy u předčasně narozených dětí na vzestupu?

Psychika křehké populace předmětem unikátního výzkumu VFN Praha! Jsou duševní poruchy u předčasně narozených dětí na vzestupu?

Prevence, včasný záchyt a účinná terapie duševních obtíží u dětí školního věku narozených předčasně – to byl hlavní cíl tříletého projektu Péče o duševní zdraví předčasně […]

21. 12. 2023 Celý článek »

Pacientský hub: podpora, vzdělávání, síťování a pracovní prostor pro pacientské organizace

Pacientský hub: podpora, vzdělávání, síťování a pracovní prostor pro pacientské organizace

Spolupráce pacientských organizací a Ministerstva zdravotnictví započala v roce 2017. Tou dobou také bylo na Ministerstvu zdravotnictví ČR zřízeno Oddělení podpory práv pacientů, které o tři roky […]

6. 12. 2023 Celý článek »

Profesionalizace Sdružení mladých sklerotiků, z.s.

Profesionalizace Sdružení mladých sklerotiků, z.s.

Projekt Sdružení mladých sklerotiků má za cíl stabilizaci managementu spolku a podporu organizace a informační kampaně při pořádání osvětových edukačních celorepublikových setkání. Obsahem těchto setkání pacientů s […]

8. 11. 2023 Celý článek »

Pohyb a psychická odolnost předškolních dětí v digitální době

Pohyb a psychická odolnost předškolních dětí v digitální době

V projektu neziskové organizace Lokomoce, z.s., který je podpořený z Programu Zdraví z EHP fondů, byla vydána brožura s názvem „Pohyb a psychická odolnost předškolních dětí v digitální době“. Brožura […]

8. 9. 2023 Celý článek »

Projekt Hlava v Pohodě – podpora duševního zdraví dospívajících, osvěta a prevence

Projekt Hlava v Pohodě – podpora duševního zdraví dospívajících, osvěta a prevence

Projekt Hlava v pohodě vychází z toho, že duševní zdraví dospívajících obecně není v úplně dobré kondici. Je zaměřen na podporu duševního zdraví dospívajících ve věku 11 – 16 let, […]

17. 8. 2023 Celý článek »

Zvládání krizových situací v péči o děti a dospívající s duševní poruchou v PN Bohnice

Na konci června 2023 proběhla závěrečná konference projektu s názvem Praktický nácvik a trénink postupů pro zvládnutí krizových situací v péči o děti a dospívající s duševní […]

4. 8. 2023 Celý článek »

Péče o duševní zdraví předčasně narozených dětí

Péče o duševní zdraví předčasně narozených dětí

Předčasně narozené děti představují v posledních letech cca 7 % všech novorozenců. Vzhledem k tomu, že se tato skupina s porodní hmotností pod 2500 g rozrůstá […]

19. 7. 2023 Celý článek »