S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Evropský hospodářský prostor a Norské fondy 2014 – 2021

Téma antibiotické rezistence v České Republice

          O antibiotika aktivně požádalo 40 % Čechů. I proto přestávají být účinná. Antibiotika zachraňují naše životy již téměř 100 let. 28. září jsme si mohli […]

4. 10. 2021 Celý článek »

Nejčastější dotazy při přípravě žádostí o grant v rámci výzev Malého grantového schématu Programu Zdraví Fondů EHP 2014-2021

Kolik projektových žádostí může jedna organizace podat? Při zvažování podání žádostí o grant je nutno řídit se pravidly konkrétní výzvy, která specifikuje povolený počet žádostí jedné organizace. Existuje nějaké omezení […]

31. 3. 2021 Celý článek »

Aktualizované Podmínky realizace projektů z programu Zdraví v rámci Fondů EHP 2014–2021 pro přímo řízené organizace a organizační složky státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví vydává aktualizovanou verzi Podmínek, kterými jsou povinny řídit se přímo řízené organizace a organizační složky státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví při realizaci projektů z Fondů EHP 2014–2021. Aktualizace […]

17. 3. 2021 Celý článek »

Podmínky realizace projektů z programu Zdraví v rámci Fondů EHP 2014 – 2021 pro přímo řízené organizace a organizační složky státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví

Při realizaci projektů z Fondů EHP 2014–2021 jsou přímo řízené organizace a organizační složky státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví povinny řídit se Podmínkami jim určenými, které lze nalézt v příloze tohoto […]

24. 2. 2021 Celý článek »

Kontaktní informace pro žadatele a příjemce

Níže naleznete kontaktní údaje na pracovníky oddělení finančních mechanismů, které má Fondy EHP na Ministerstvu zdravotnictví v gesci.   Mgr. Lucia Hrivňáková pověřená vedením oddělení finančních mechanismů Lucia.Hrivnakova@mzcr.cz +420 224 972 138 […]

18. 1. 2021 Celý článek »

Výzva k výběru expertních hodnotitelů pro hodnocení kvality projektů

Ministerstvo zdravotnictví poptává zájemce pro činnost expertního hodnocení Žádostí o grant předkládaných do výzev v programu Zdraví, který je podpořen z Fondů EHP 2014-2021. V rámci programu budou vyhlášeny tři výzvy na […]

12. 11. 2020 Celý článek »

Semináře pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty v otevřených výzvách (videozáznam)

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem financí uspořádalo semináře pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty podávané do oblasti podpory duševního zdraví dětí a dospívajících, na kterou je v […]

22. 7. 2020 Celý článek »

Vyhlášení 3. Otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje dne 18. června 2020 třetí Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z […]

22. 7. 2020 Celý článek »

Nejčastější dotazy při přípravě žádostí o grant v rámci výzvy Programu Zdraví Fondů EHP 2014-2021

Informujeme Vás o uveřejnění nejčastějších dotazů a nejasností, které vznikají při tvorbě projektových záměrů a přípravě žádostí o grant do otevřené výzvy Programu Zdraví Fondů EHP 2014-2021. Dotazy naleznete v […]

22. 7. 2020 Celý článek »

Seminář pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty v otevřených výzvách

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem financí pořádá semináře pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty podávané do oblasti podpory duševního zdraví dětí a dospívajících, na kterou je v současné […]

22. 7. 2020 Celý článek »