S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Aktuality

Ministerstvo schválilo sedm dotací na podporu paliativní péče v nemocnicích

Ministerstvo zdravotnictví schválilo celkem sedm žádostí o dotaci na podporu paliativní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních v celkové částce 32 milionů Kč.

12. 4. 2019 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory mobilní specializované paliativní péče

Cílem programu je zlepšit v deseti vybraných regionech přístup osob žijících s nevyléčitelnou nemocí ke kvalitní multidisciplinární péči a paliativní medicíně v domácím prostředí.

27. 3. 2019 Celý článek »

V Praze se uskutečnila již X. celostátní konference paliativní péče

  V pátek a v sobotu 5. a 6. října se v Top Hotelu Praha konala X. celostátní konference paliativní medicíny, souběžně s ní probíhala i konference k projektu „Podpora […]

29. 10. 2018 Celý článek »

Vyhlášení výzvy k navazování bilaterální spolupráce – EHP a Norské fondy

Ministerstvo financí vyhlásilo první Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. Žádosti o grant mohou být […]

11. 9. 2018 Celý článek »

Veřejná konzultace o finančních prostředcích EU v oblasti investic, výzkumu a inovací, malých a středních podniků a jednotného trhu

Dovolujeme si informovat o tom, že ze strany Evropské komise byla zahájena veřejná konzultace k tématu „Public consultation on EU funds in the area of investment, research & innovation, SMEs and single […]

18. 1. 2018 Celý článek »

Příkaz ministra č. 12/2017 stanovující postup pro PO a OSS při realizaci projektů z fondů EU

Dne 28.6.2017 byl vydán Příkaz ministra č. 12/2017 „Postup pro předkládání, realizaci a administraci projektů přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví a organizačních složek státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví financovaných […]

28. 7. 2017 Celý článek »

IROP – vyhlášení výzvy č. 75 Deinstitucionalizace psychiatrické péče II., SC 2.3

Dne 30. června 2017 byla ze strany ŘO IROP vyhlášena nová výzva ve specifickém cíli 2.3 IROP – výzva č. 75 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II“. Aktuální dokumenty lze nalézt zde.  

30. 6. 2017 Celý článek »

Závěrečná konference Programu CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Dne 23. 2. 2017 se v Klášteře minoritů sv. Jakuba na Praze 1 uskutečnila Závěrečná konference Programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví (Programu), který je podporován z Norských fondů 2019-2014. […]

24. 2. 2017 Celý článek »

Revize textu 54. Výzvy „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“ včetně Specifických pravidel pro žadatele a příjemce

Dne 1. 11. 2016 zveřejnil ŘO IROP revizi textu 54. Výzvy „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“ včetně Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Více informací naleznete zde:

11. 11. 2016 Celý článek »

Seminář pro žadatele k 54. Výzvě – Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Dne 11. 10. 2016 se  na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v Praze uskuteční seminář k 54. výzvě v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) – „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“. Program tohoto […]

4. 10. 2016 Celý článek »