Otevřené výzvy

Prodloužení uzávěrky otevřených výzev na projekty v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) prodloužila termín pro předkládání projektových žádostí v rámci otevřených výzev 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020. Nová uzávěrka pro podávání projektových […]

13. 5. 2020 Celý článek »

Vyhlášení dvou veřejných zakázek v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) vyhlásila v rámci 3. akčního programu EU dvě veřejné zakázky: Zakázku „Chafea/2019/Health/09“ na podporu činnosti referenčních laboratoří pro antibiotickou rezistenci […]

17. 2. 2020 Celý článek »

Otevřená výzva k předkládání žádostí o členství v Evropských referenčních sítích

Evropská komise vyhlásila 30. září 2019 výzvu k předkládání žádostí o členství v Evropských referenčních sítích (European Reference Networks, ERNs). Poskytovatelé zdravotní péče v Evropě mají dva měsíce na to, aby se […]

4. 10. 2019 Celý článek »

Vyhlášení dvou veřejných zakázek v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) vyhlásila v rámci 3. akčního programu EU dvě veřejné zakázky: Zakázku „Chafea/2019/Health/07“ na zpracování studie proveditelnosti vytvoření společného očkovacího průkazu […]

21. 8. 2019 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o členství v expertním panelu v oblasti účinných způsobů investování do zdraví

Evropská komise zveřejnila výzvu pro experty, kteří by se chtěli stát členy expertního panelu, v oblasti účinných způsobů investování do zdraví. Víceodvětvový nezávislý panel odborníků poskytuje Komisi poradenství a pomáhá […]

21. 6. 2019 Celý článek »

Výzva k předkládání návrhů nových tematických sítí v rámci EU Health Policy Platform

Evropská komise vyzývá stakeholdery v oblasti veřejného zdraví k předložení návrhů vzniku nových tematických sítí v rámci platformy EU pro politiku v oblasti zdravotnictví (EU Health Policy Platform). Účelem tematické sítě […]

19. 6. 2019 Celý článek »

Zveřejnění otevřených výzev na projekty v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) zveřejnila v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020 dvě otevřené výzvy k předkládání projektových žádostí. Výzvy vychází z pracovního plánu […]

16. 5. 2019 Celý článek »

Možnost ucházet se o ocenění „EU Health Award“ za iniciativy zaměřené na prevenci a snižování obezity u dětí a mládeže

Evropská komise každoročně uděluje ocenění „EU Health Award“ za činnost přispívající k zvyšování úrovně veřejného zdraví v EU. V roce 2019 odmění částkou 100 000 € jednu nevládní neziskovou organizaci (NGO), jednu obec […]

3. 4. 2019 Celý článek »

Vyhlášení veřejné zakázky v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020

Agentura Chafea zveřejnila v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví veřejnou zakázku Chafea/2018/Health/11 na odbornou studii o vývoji a konfiguraci automatických upozornění („alerts“) v rámci systému úložišť Evropského systému sledovatelnosti tabákových výrobků. […]

23. 1. 2019 Celý článek »

Otevřená výzva na projekty v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) vyhlásila v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020 otevřenou výzvu k předkládání projektových žádostí. Výzva vychází z pracovního plánu programu […]

2. 1. 2019 Celý článek »