S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2020

Revizní zpráva

29. 1. 2021 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací

18. 12. 2020 Celý článek »

Závěrečná zpráva

17. 12. 2020 Celý článek »

Žádost o změnu obsahu projektu

21. 4. 2020 Celý článek »

Žádost o finanční změnu rozhodnutí

21. 4. 2020 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – výše přidělené dotace

Vzhledem k šíření koronaviru upozorňujeme žadatele, aby sledovali aktuální informace a postupovali v souladu s platnými opatřeními vlády České republiky https://www.vlada.cz. Další informace lze nalézt na internetových stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/. S ohledem […]

1. 4. 2020 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace – změna termínu pro předložení revizní zprávy

31. 3. 2020 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – zařazení do kategorie postoupil/nepostoupil

2. 1. 2020 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí

Pro rok 2020 došlo ke sloučení Programu grantové podpory (PGP) a  Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (PVP) do jednoho dotačního programu s názvem Program vyrovnávání příležitostí pro občany se […]

18. 9. 2019 Celý článek »